Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

kerkhofmuur te Eksel

grafsteen Thijs-Renckens

kerkhofmuur te Eksel (eigen foto)

Vroeger werden in onze streken de overledenen bijna steeds begraven rond de kerk. Belangrijke mensen zelfs ín de kerk. Veel kerken in Limburg en Vlaanderen zijn omringd door een kerkhof. Tegenwoordig mag dat – om redenen van volksgezondheid, denk ik – niet meer. Veel van die kerkhoven zijn ondertussen ook opgeruimd en vervangen door nieuwe kerkhoven die meer voldoen aan de noden van deze tijd. Ook het kerkhof van Eksel is zo, ergens in het midden van de 20ste eeuw, opgeruimd. Zo kwam de Ekselse gemeente aan mijn grootmoeder vragen wat er met het graf van haar overleden zoon, Maurice Renckens (°08/08/1926 + 16/02/1936), moest gebeuren. Mijn grootmoeder hechtte weinig belang aan dit soort materiële herinneringen en het graf werd opgeruimd. Voor veel andere graven werd echter een muur voorzien naast de kerk met daarin een gedenksteen ter herinnering aan de overledenen. Eksel is de bakermat van mijn grootouders en toen ik daar vandaag was, heb ik langs de muur gewandeld om alle namen te lezen. Echt bekenden uit mijn stamboombestand kwam ik daar niet zo dadelijk tegen, alhoewel er toch heel wat familie moet tussen zitten. Behalve dan van een grootnonkel en -tante : Pieter Matheus Thijs (° 06/06/1867 + 14/02/1942) en Maria Catharina Renckens (° 15/05/1876 + 22/03/1935). Ze huwden te Eksel op 20/04/1902 en kregen 10 kinderen.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.