Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

In Vlaamse velden

Geert Renckens, 21 februari 2014

Zelden kijk ik nog tv, maar omdat enkele van onze voorvaderen en familieleden in de beide wereldoorlogen een actieve rol speelden, volg ik deze reeks toch.

Voor een Vlaamse productie is het zeer mooi en aangenaam om naar te kijken. De vele kleine foutjes, zoals de straatlamp en de oldtimer die niet echt rijdt, zijn zeer aanvaardbaar. Het taalgebruik, overwegend Nederlands met ondertitelde andere talen, is goed aangepakt. Opnieuw blijkt hoe sterk ons volk is in de omgang met vreemde talen. Vlaanderen en Nederland hebben wat ondertiteling (schriftelijke synchronisatie) betreft veel geleerd in de periode dat de cinema en televisie opkwam, zowel op technisch vlak, maar ook in de combinatie van waar gebruiken we de originele taal en waar ondertitelen of dubben (mondeling synchronisatie) we.

JefRenckens-brancardier

Jef Renckens

Boeiend is hoe een familie met een genaecoloog als huisvader centraal staat. Mijn dooppeter en grootvader, Gerard Jozef Renckens (°1885), deed zijn legerdienst van 1906 tot 1909 te Lees het volledige artikel »

11/11/11 11:11:11,11

Geert Renckens, 11 november 2011

Het heeft wel iets, dit moment ! Maar wie weet het nog ?

Op 11 november 1918, vroeg in de ochtend werd een wapenstilstand getekend voor de “Groote Oorlog” tussen Frankrijk en Duitsland. De wapenstilstand zou ingaan om 11:00 u. in de voormiddag. Er werd van een wapenstilstand i.p.v. vrede gesproken omdat men niet verwachtte dat het van lange duur zou zijn. En inderdaad waren de gevechten tot 11:00 u. nog zeer hevig, maar daarna zouden de wapens toch zwijgen tot 1939. Mijn grootvader en peter vocht in ’14-’18 met vele andere Vlaamse jongens aan het IJzerfront, werd brancardier, maar raakte zelf gewond en verblind door de gasaanvallen.

In de jaren ’60 en later hadden vooral jongeren minder of geen voeling meer met de Wapenstilstand van 1918 en de wreedheden die de Groote Oorlog had gebracht. Het NCOS koos in 1966 het tijdstip van 11 november 11 u. om met haar leden, waaronder ook onze chirogroep, actie te voeren voor de Derde Wereld door in ontwikkelingssamenwerking te investeren voor wereldvrede. De actie 11.11.11 was geboren en gaf haar naam aan de opvolger van het NCOS.

11.11.11 - vecht mee tegen onrecht

11.11.11 - vecht mee tegen onrecht

Schoonmoeder

Geert Renckens, 20 februari 2011

Mooi en moeder
oma van mijn kinderen
Vol van liefde, sterk hart
Het kruis dat moeder natuur ons geeft…
Het moet gedragen worden !
Begin van nieuw leven.
Rust zacht. We gedenken jou.

15 km per dag …

Geert Renckens, 17 maart 2010

15 km per dag is de gemiddelde verplaatsing van de burger… Mijn overgrootvader ging in het begin van de 20ste eeuw wekelijks te voet met handkar van Peer naar Genk om zijn textielwaren te verkopen…. In het nabije Wijchmaal was wel een station, maar de trein was duur en reed eerst naar Hasselt. Paarden, ossen en ezels bestonden natuurlijk ook al, maar die kosten ook veel geld. De afstanden zijn weinig veranderd, de verplaatsingswijze wel…. En de snelheid en reistijd ?

Verlies van Limburgs verleden …

Geert Renckens, 6 maart 2009

Vorige dinsdag rond 14:00 u. stortte in de Severinstraße in Keulen het stadsarchief in elkaar, allicht door een naburige bouwput voor de metro in aanleg. Gezien omvang en slachtoffers kwam dit uitgebreid aan bod op televisie en in de kranten met melding van de (gelukkig slechts) 3 dodelijke slachtoffers. Voorts natuurlijk spectaculaire beelden en aandacht voor het grote financiële verlies.

Het historisch belang van dit archief wordt niet of slechts zeer marginaal aangehaald. Nochtans behoort dit archief tot de belangrijksten van (West-)Europa.  Een verslag in Belang van Limburg maakt een bescheiden uitzondering. Keulen is sedert vele eeuwen als stad zeer belangrijk, had voor de invloedrijke katholieke kerk lang een centrumfunctie en heeft ook op het graafschap Loon / prinsbisdom Luik (waartoe het huidige Limburg van 980 tot 1795 behoorde) en omstreken een sterke invloed uitgeoefend. De belangrijke handelspaden tussen Keulen en Vlaanderen / Brabant liepen door het huidige Limburg en brachten economische welvaart en culturele uitwisseling. Bovendien was Keulen de belangrijkste universiteitsstad tot Leuven in 1425 werd opgericht.

Ook van veel Limburgse familie’s – zoals voor Van Straelen die in mijn eigen genealogiegegevens voorkomt – moet de verdere stamboom vaak in het Keulse archief opgezocht worden.

Ongetwijfeld bevatten de in totaal 27 km dikke archiefstukken die in dit gebouw bewaard werden veel geschriften en documenten die ons Limburgs verleden verder zouden kunnen ontsluiten.

We kunnen alleen maar hopen dat er bij deze instorting niet té veel van ons waardevol erfgoed verloren is gegaan !

digitaal familie-archief

Geert Renckens, 17 februari 2009

Gisteren op een familiefeest ging het over digitale foto’s en hoe je die moet bewaren… Hoe duurzaam zijn CD/DVD, harde schijf, geheugenstick, magneetbanden, etc… Hoe en hoeveel backups moet je bewaren en waar…

De problemetiek is in een aantal opzichten nieuw, maar toch vergelijkbaar met zaken die we in het verleden ook gekend hebben. De media waarop de eerste foto’s (17de – 19de eeuw) werden afgedrukt (negatieffilm, papier, …) behielden niet lang hun kleurtonen, vervaagden en werden onzichtbaar. De techniek evolueerde en de zwart-wit-foto’s sinds de tweede helft van de 19de eeuw zijn ongetwijfeld van de beste kwaliteit en duurzaamheid. Ik heb nogal wat van die foto’s, waarvan velen ingscand, maar de originelen bewaar ik zorgvuldig zoals dat vroeger aanbevolen werd (buiten het licht, droge omgeving,…)

Met digitale foto’s gaan we anders om. We fotograferen nog veel meer, gooien nog meer weg. En slechts de mooisten blijven over. Digitale foto’s worden net zo goed bewaard als de eigenaar er aandacht aan besteedt ! Er bestaat geen tijdloos medium om beeldgegevens op te slaan.  Tekeningen en schilderijen vergen een goed geklimatiseerde omgeving als je ze lang wil bewaren. Bij gedrukte foto’s is dat hetzelfde. Digitale foto’s op zich zijn goedkoop te maken, maar het vergt inderdaad iets om ze goed en ordelijk te bewaren. Er zijn veel vragen omtrent de duurzaamheid van het digitale formaat. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Met de huidige stand van de technologie en de inmiddels vastgelegde normen kan je foto’s meestal wel blijven bekijken als de apparatuur (computer, tv, …) beschikbaar is. Het bewaren van het medium waarop ze staan is een zorgenkind. Je ziet niet of het medium nog toegankelijk is. Af en toe moeten de foto’s gecontroleerd of gecopieerd worden naar een ander medium… De opslag van digitale bestanden op een internet-netwerk is m.i. op dit ogenblik geen optie als het gaat over langdurige opslag van familiefoto’s. Je hebt meestal geen zicht op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit en duurzaamheid op langere termijn. Tevens weet je meestal niet in wiens handen ze komen. Wie kan jouw foto’s – zelfs met wachtwoordtoegang ! – bekijken en gebruiken voor andere doeleinden….

Digitale fotografie is vrij gemakkelijk, maar het langdurig, ordelijk en goed-geducumenteerd bewaren van foto’s en ander beeldmateriaal is er zeker niet gemakkelijker op geworden !

Bewaar steeds het meest originele exemplaar. Als je bvb. een klassieke fotoprint of negatief inscant, bewaar ook steeds het origineel !

H. Karel van Sint Andries

Geert Renckens, 25 januari 2008

Op 3 juni 2007 heeft paus Benedictus XVI pater Karel heilig verklaard.

Pater Karel is geboren te Geleen op 11/12/1821 als Joannes Andreas Houben. Hij trad in bij de Congregatie der Passionisten en werd priester gewijd op 21/12/1850. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Ierland, waar meerdere wonderbaarlijke genezingen aan hem worden toegeschreven. Met zijn individuele begeleidng van personen verwierf hij roem tot in America en Australië. Pater Karel is in de volksmond ook bekend als “Saint of Mount Argus”.

Mijn heeroom-missionaris in Brazilië, suggereerde me om de kwartierstaat van Pater Karel eens na te pluizen omdat er mogelijk verwantschap zou zijn. De verwantschap is zelfs dubbelvoudig, met redelijk ingewikkelde kwartierherhalingen.

Op het internet is heel wat interessante informatie te vinden over pater Karel. Vooral de nederlandse website paterkarel.nl is goed en overzichtelijk.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

kerkhofmuur te Eksel

Geert Renckens, 15 oktober 2007

grafsteen Thijs-Renckens

kerkhofmuur te Eksel (eigen foto)

Vroeger werden in onze streken de overledenen bijna steeds begraven rond de kerk. Belangrijke mensen zelfs ín de kerk. Veel kerken in Limburg en Vlaanderen zijn omringd door een kerkhof. Tegenwoordig mag dat – om redenen van volksgezondheid, denk ik – niet meer. Veel van die kerkhoven zijn ondertussen ook opgeruimd en vervangen door nieuwe kerkhoven die meer voldoen aan de noden van deze tijd. Ook het kerkhof van Eksel is zo, ergens in het midden van de 20ste eeuw, opgeruimd. Zo kwam de Ekselse gemeente aan mijn grootmoeder vragen wat er met het graf van haar overleden zoon, Maurice Renckens (°08/08/1926 + 16/02/1936), moest gebeuren. Mijn grootmoeder hechtte weinig belang aan dit soort materiële herinneringen en het graf werd opgeruimd. Voor veel andere graven werd echter een muur voorzien naast de kerk met daarin een gedenksteen ter herinnering aan de overledenen. Eksel is de bakermat van mijn grootouders en toen ik daar vandaag was, heb ik langs de muur gewandeld om alle namen te lezen. Echt bekenden uit mijn stamboombestand kwam ik daar niet zo dadelijk tegen, alhoewel er toch heel wat familie moet tussen zitten. Behalve dan van een grootnonkel en -tante : Pieter Matheus Thijs (° 06/06/1867 + 14/02/1942) en Maria Catharina Renckens (° 15/05/1876 + 22/03/1935). Ze huwden te Eksel op 20/04/1902 en kregen 10 kinderen.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Pater Raskin

Geert Renckens, 6 mei 2007

Pater Raskin

Pater Raskin (familie-archief Raskin-Cleeren)

Ik krijg regelmatig de vraag : Wie was pater Raskin ? Was hij familie van ons ? Inderdaad hij is familie ! De grootmoeder van mijn vrouw was een nicht van hem.

Ik startte een pagina over pater Raskin in Wikipedia.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Er staan er nog …

Geert Renckens, 29 juni 2006

Van Briel Peer

(eigen foto)

Van Briel Peer

(eigen foto)

De Van Briel’s waren ondernemers.Mijn grootvader had een firma waar betonnen palen voor electriciteit en straatverlichting werden gemaakt. Toen ik zelf kind was werd ik er vaak op gewezen dat al die “peel” (meervoud van paal op z’n Peers) in de firma gemaakt waren. Er stonden er toen inderdaad zeer veel met de signatuur “Van Briel Peer”. Ze hadden typische ruitvormige uitsparingen in het I-profiel. Ondertussen ben ik echter een stukje ouder en zijn er veel van die “peel” verdwenen. Eén van de laatsten in de buurt waar ik opgroeide in Genk was de paal die pal naast ons Chiro-lokaal stond waar ik jaren leider geweest ben… Allemaal afgebroken en verdwenen…
Ik heb er echter opnieuw enkelen ontdekt op de binnenweg die ik nu regelmatig neem naar Genk, namelijk langs de Molenvoetweg in de omgeving van kasteel Mombeek te Wimmertingen-Hasselt. Enkele indrukken op bijgevoegde foto’s. Overigens over het kasteel Mombeek : ook hier woont familie : Louis Alfons Van Briel zaliger, was een nonkel van mijn grootvader Karel Van Briel.

(de foto’s werden door mezelf genomen op 26/06/2006)

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.