Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Pitje Patje : Jan Govaerts, autobiografie

Geert Renckens, 27 juni 2004

Jan Govaerts

Jan Govaerts

Een nazaat van Haubie Geladé (de molenbouwer uit Hongarije), een zekere Jan Govaerts (°2/5/1834,Ulbeek + 27/2/1910,St.-Truiden), heeft op het einde van zijn leven een uitgebreide autobiografie geschreven. Het werd door zijn zoon Emiel bij de “Drukkerij der abdij van Tongerlo” uitgegeven. Jan´s grootmoeder, Anna Catharina Geladé, kleindochter van Haubie Geladie, vertelde hem zeer veel verhalen over vroeger. Een Nonkel van Jan, nl. Peter Govaerts, was wever/naaier. Men noemde hem Pitje (van : Peter) Hij kocht de textielzaak Davignie in Hasselt op, en kreeg van zijn personeel nog …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

1670, Hongarije

Geert Renckens, 27 juni 2004

familiewapen Geladé

wapen van Hongarije

Vandaag ben ik bij de 87-jarige Jozef Geladé in Stevoort geweest : een kranige man die je zeker die leeftijd niet zou geven. Deze man heeft de stamboom van de Geladé´s grotendeels uitgepluisd.
De verste voorvader in dit geslacht is Haubie Geladie (mogelijk ook : Guladie) die ook in de kwartierstaat van mijn zonen 2 keer voorkomt.
Haubie is rond 1670 geboren in Changoe Tari in Hongarije. Hij was een zéér bekwaam vakman : smid en houtbewerker, en werd om die reden naar onze streken gehaald. Hij vestigde zich te Sint-Lambrechts-Herk en bouwde vele (water)molens in onze streken. In 3 huwelijken bracht hij 24 kinderen op de wereld, bijna allemaal mannen. Hij was 78 toen hij voor de 3de keer trouwde en kreeg toen nog 9 kinderen ! Haubie werd 89 jaar… Waarschijnlijk zijn alle …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Zijn Renckens´ rokers ?

Geert Renckens, 26 juni 2004

´k Zal maar met het moeilijkste beginnen : ikzelf bén een zware roker… Toen ik zo ´n 12 à 13 jaar was, in een sfeer van “´t Is geen man die niet roken kan…” en met 2 ouders die samen zo ´n 3 pakjes per dag verbruikten… Bovendien zat ik op een internaat waar roken heel normaal was : ´t Kon niet anders : ook ik moest “roker” worden…
Enfin, wat mij in mijn genealogisch opzoekingswerk opvalt : in het nageslacht van mijn grootouders, zowel langs vader´s als langs moeder´s zijde, waren er veel rokers. Niet alleen mijn grootouders, maar ook mijn nonkels en tantes, zeker ook mijn neven en nichten en ook hun …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.