Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Zijn Renckens´ rokers ?

´k Zal maar met het moeilijkste beginnen : ikzelf bén een zware roker… Toen ik zo ´n 12 à 13 jaar was, in een sfeer van “´t Is geen man die niet roken kan…” en met 2 ouders die samen zo ´n 3 pakjes per dag verbruikten… Bovendien zat ik op een internaat waar roken heel normaal was : ´t Kon niet anders : ook ik moest “roker” worden…
Enfin, wat mij in mijn genealogisch opzoekingswerk opvalt : in het nageslacht van mijn grootouders, zowel langs vader´s als langs moeder´s zijde, waren er veel rokers. Niet alleen mijn grootouders, maar ook mijn nonkels en tantes, zeker ook mijn neven en nichten en ook hun …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.