Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

.vlaanderen

Geert Renckens, 22 oktober 2008

ICANN is het orgaan dat de naamgeving op het internet (de zogenaamde url’s of web-adressen) beheert. Het ICANN heeft vertegenwoordiging in de hele wereld, maar resorteert nog steeds onder de amerikaanse vlag en zelfs Kofi Annan is er niet in geslaagd dit onder VN-controle te krijgen…

ICANN heeft in juni 2008 beslist om vanaf juni 2009 de topleveldomeinen (TLD of Top Level Domain) vrij te geven. Toplevels zijn het hoogste niveau van de url’s zoals : .com, .be, .nl, .org, .eu, enz… De kostprijs voor de reservatie van een toplevel begint bij zo’n 60.000 €.

Gisteren (21/10/2008) deelde Vlaams Minister-President Kris Peeters in het Vlaams Parlement mee dat Vlaanderen een eigen domeinnaamextensie’s zal aanvragen. Het zou daarbij gaan om de .vla-extensie, maar het is niet uitgesloten dat ook de TLD’s .vln, .fla of zelfs .vlaanderen overwogen worden.

Blijkbaar is deze mededeling stof tot hevige discussie. In de actuele financiële crisis zouden dergelijke uitgaven onverantwoord zijn… Het ICANN stelt zeer hoge eisen (technisch, juridisch, … ) aan deze extensie’s. Ook de hoge prijs is er daar één van. Weet dat binnenkort ook extensie’s als .vtm, .uno, .cola, .limburg, .huisarts zullen bestaan ! In de discussie’s wordt ook vaak het toplevel .vl aangehaald, maar dat is momenteel niet toegekend. 2-letterige extensie’s zijn voorbehouden aan door de leden van de VN erkende onafhankelijk staten (correctie : ook Australië en Europa zijn lid van de Verenigde Natie’s) . Als Vlaanderen binnenkort (of op lange termijn) onafhankelijk zou worden is het sowieso de enige die aanspraak maakt op de extensie .vl … (wat ze daarvoor moeten betalen weet ik ook niet, maar het zal allicht minder zijn…)

Vlaamse Leeuw

Vlaamse Leeuw

Mijn kinderen : NIET op het internet !

Geert Renckens, 21 oktober 2008

Ik stel vast dat er nogal wat jeugdorganisatie’s, verenigingen, clubs, jeugdbewegingen en zelfs scholen zijn die uiterst roekeloos omgaan met het medium internet. Zo stel ik vast dat mijn kinderen met naam en geboortedatum vermeld staan op de website van een jongerenwerking in onze gemeente met een lange ledenlijst.

Aanvankelijk had ik hierover nogal wat discussie met mijn echtgenote die nauw verbonden is met de betrokken organisatie. Op zich vind ik de publicatie van hun naam niet zo erg, maar met de geboortedatum heb ik het moeilijker. “Vreemde mannen” moeten écht niet de leeftijd van onze kinderen kennen ! Anderzijds kan ik er best inkomen dat andere ouders ook bezwaar zouden hebben tegen publicatie van slechts de naamlijst met hun kinderen (zonder geboortedatum). Wees maar de zoon/dochter van de burgemeester, of loop maar eens rond met de naam Dutroux… Mensen die veel googlen zullen het wel vinden ! Naam en geboortedatum en lidmaatschap van een organisatie zijn weliswaar geen “gevoelige informatie” (zoals religieuze en politieke overtuiging, sexuele geaardheid,…), maar ze behoren wel tot de “persoonlijke levensfeer”. Ik heb uiteindelijk de vraag voorgelegd aan de privacy-commisie

Volgens de Commissie : voor verenigingen is het toegestaan om deze gegevens te verwerken, maar niet om ze te publiceren. Hiervoor is toestemming van de betrokkenen nodig. In geval van minderjarigen is dat toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Een clubbestuur is geen wettelijke vertegenwoordiger. Ook een ouderraad van een school niet : zij behartigen de belangen van de ouders, niet de privacy van het kind ! De eerder aangehaalde organisatie overtreedt dus duidelijk de belgische wet en kan hiervoor vervolgd worden !

Met mijn kennis van het internet, mijn ervaring in het verenigingsleven en als vader van minderjarigen adviseer ik voor alle verenigingen die met jeugd (en ook volwassenen ! ) werken : Geen ledenlijsten op publieke websites, ook niet als het enkel een naamlijst is ! Indien voldoende afgeschermd kunnen ze via het internet wel toegankelijk zijn voor bepaalde personen (bestuur, leden, bond, …). In Nederland is de gebruikte terminologie en benadering iets anders, maar de wetgeving leidt naar een gelijkaardig advies.

Skype

Geert Renckens, 20 oktober 2008

Sinds enkele dagen skype ik ook ! Een beetje gedwongen door werkomstandigheden en collega’s. Niet erg, want het is immers gratis als je van skype naar skype belt, wereldwijd ! En gezien ik veel tijd aan de PC doorbreng moet ik thuis geen extra kosten aan hardware (telefoontoestel) uitgeven.

Mijn gebruikservaringen zijn echter genuanceerd. Skype was in den beginne wereldwijd een groot succes voor internationale gesprekken. In Vlaanderen kwam het voor de gewone gebruiker langzamer op gang wegens goedkope tarieven voor lokale geprekken met vaste lijnen.

Door het grote succes heeft Skype sinds enige tijd ernstige problemen met overbelasting van haar infrastructuur. Blijkbaar concentreren ze zich dan ook op de meest winstgevende bevolkingslagen en regio’s. De armere landen zoals Brazilië horen daar blijkbaar niet bij, want een gesprekje met mijn heeroom aldaar was abominabel en viel voortdurend uit. Als vlaming in het buitenland, met veel internationale gesprekken wereldwijd adviseerde hij www.poivy.com of www.internetcalls.com.

Weer een nieuwe blog ?

Geert Renckens, 19 oktober 2008

Vandaag heb ik deze blog op poten gezet… Mensen die mij wat beter kennen weten dat ik al 2 andere blogs schrijf en een aantal andere kanalen heb waar ik “mijn schrijfsels post”. Mijn lievelingsblog is die op mijn genealogie-website stam Renckens. Dit is geen blog waarmee ik de ambitie heb om hoge bezoekersaantallen te scoren of veel geld te verdienen. Het is een aanvulling op mijn genealogie-website (hobby) en bestemd voor familie, verwanten, vrienden en collega-amateurgenealogen. Een andere blog handelt over mijn ervaringen bij de ontwikkeling van het project euventa. Dit is een blog die erg onvolledig is en waarmee ik bij deze besluit om er mee te stoppen. Voorlopig althans, want ik heb momenteel andere uitdagingen voor de boeg die mijn tijd zullen opeisen.

Mijn genealogie-blog is onderdeel van een website die ik volledig zelf geprogrammeerd heb en op een SOHO-webservertje draait. Op deze blog zijn niet al mijn postings te lezen. Als je aan stamboomonderzoek doet, weet je immers heel wat zaken van de familie die tot de intiemste sfeer van mensen behoort (familieruzie’s, oorlogsverleden, verhalen van minnaars en minnaressen, ziektes en erfelijkheden, politieke en religieuze overtuigingen, kleine en grote criminaliteiten, onechte kinderen, enz.) Deze zaken liggen daaarom heus niet altijd in een ver verleden ! Geheimhouding van deze informatie is voor mij een topprioriteit en daarom dat ik nogal wat aandacht schenk aan de beveiliging en het privacy-beleid van mijn stamboomwebsite !

Voor deze nieuwe blog huur ik webruimte bij een vlaams hostingbedrijf. Het programma dat ik gebruik is WordPress, een programma dat vooral in de uitgeverswereld veel gebruikt wordt. Het biedt heel wat mogelijkheden : geschikt voor internationalisatie, verdeling in categorien, reactie’s en RSS-feeds, etc… Een deel van mijn genealogie-blog zal ik copiëren of ernaar refereren en de euventa-blog wordt in zijn geheel overgenomen. Veel leesplezier en denk eraan : reactie’s zijn welkom en zullen met aandacht gelezen worden !

Geert

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.