Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Mijn kinderen : NIET op het internet !

Ik stel vast dat er nogal wat jeugdorganisatie’s, verenigingen, clubs, jeugdbewegingen en zelfs scholen zijn die uiterst roekeloos omgaan met het medium internet. Zo stel ik vast dat mijn kinderen met naam en geboortedatum vermeld staan op de website van een jongerenwerking in onze gemeente met een lange ledenlijst.

Aanvankelijk had ik hierover nogal wat discussie met mijn echtgenote die nauw verbonden is met de betrokken organisatie. Op zich vind ik de publicatie van hun naam niet zo erg, maar met de geboortedatum heb ik het moeilijker. “Vreemde mannen” moeten écht niet de leeftijd van onze kinderen kennen ! Anderzijds kan ik er best inkomen dat andere ouders ook bezwaar zouden hebben tegen publicatie van slechts de naamlijst met hun kinderen (zonder geboortedatum). Wees maar de zoon/dochter van de burgemeester, of loop maar eens rond met de naam Dutroux… Mensen die veel googlen zullen het wel vinden ! Naam en geboortedatum en lidmaatschap van een organisatie zijn weliswaar geen “gevoelige informatie” (zoals religieuze en politieke overtuiging, sexuele geaardheid,…), maar ze behoren wel tot de “persoonlijke levensfeer”. Ik heb uiteindelijk de vraag voorgelegd aan de privacy-commisie

Volgens de Commissie : voor verenigingen is het toegestaan om deze gegevens te verwerken, maar niet om ze te publiceren. Hiervoor is toestemming van de betrokkenen nodig. In geval van minderjarigen is dat toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Een clubbestuur is geen wettelijke vertegenwoordiger. Ook een ouderraad van een school niet : zij behartigen de belangen van de ouders, niet de privacy van het kind ! De eerder aangehaalde organisatie overtreedt dus duidelijk de belgische wet en kan hiervoor vervolgd worden !

Met mijn kennis van het internet, mijn ervaring in het verenigingsleven en als vader van minderjarigen adviseer ik voor alle verenigingen die met jeugd (en ook volwassenen ! ) werken : Geen ledenlijsten op publieke websites, ook niet als het enkel een naamlijst is ! Indien voldoende afgeschermd kunnen ze via het internet wel toegankelijk zijn voor bepaalde personen (bestuur, leden, bond, …). In Nederland is de gebruikte terminologie en benadering iets anders, maar de wetgeving leidt naar een gelijkaardig advies.

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.