Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

.vlaanderen

ICANN is het orgaan dat de naamgeving op het internet (de zogenaamde url’s of web-adressen) beheert. Het ICANN heeft vertegenwoordiging in de hele wereld, maar resorteert nog steeds onder de amerikaanse vlag en zelfs Kofi Annan is er niet in geslaagd dit onder VN-controle te krijgen…

ICANN heeft in juni 2008 beslist om vanaf juni 2009 de topleveldomeinen (TLD of Top Level Domain) vrij te geven. Toplevels zijn het hoogste niveau van de url’s zoals : .com, .be, .nl, .org, .eu, enz… De kostprijs voor de reservatie van een toplevel begint bij zo’n 60.000 €.

Gisteren (21/10/2008) deelde Vlaams Minister-President Kris Peeters in het Vlaams Parlement mee dat Vlaanderen een eigen domeinnaamextensie’s zal aanvragen. Het zou daarbij gaan om de .vla-extensie, maar het is niet uitgesloten dat ook de TLD’s .vln, .fla of zelfs .vlaanderen overwogen worden.

Blijkbaar is deze mededeling stof tot hevige discussie. In de actuele financiële crisis zouden dergelijke uitgaven onverantwoord zijn… Het ICANN stelt zeer hoge eisen (technisch, juridisch, … ) aan deze extensie’s. Ook de hoge prijs is er daar één van. Weet dat binnenkort ook extensie’s als .vtm, .uno, .cola, .limburg, .huisarts zullen bestaan ! In de discussie’s wordt ook vaak het toplevel .vl aangehaald, maar dat is momenteel niet toegekend. 2-letterige extensie’s zijn voorbehouden aan door de leden van de VN erkende onafhankelijk staten (correctie : ook Australië en Europa zijn lid van de Verenigde Natie’s) . Als Vlaanderen binnenkort (of op lange termijn) onafhankelijk zou worden is het sowieso de enige die aanspraak maakt op de extensie .vl … (wat ze daarvoor moeten betalen weet ik ook niet, maar het zal allicht minder zijn…)

Vlaamse Leeuw

Vlaamse Leeuw

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.