Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Culturele tolerantie

Geert Renckens, 31 december 2008

madonna_borstvoeding

Madonna met kind

Nog maar onlangs schreef ik over britse censuur in wikipedia, en nu verwijdert Facebook, een populaire sociale-netwerk-site, alle foto’s waarop moeders borstvoeding geven aan hun kind. Er werd zelfs een protestgroep “Hey, Facebook, breast-feeding is not obscene!” voor opgericht.

In de kleine lettertjes van de gebruiksvoorwaarden van de website staat zeer gedetailleerd beschreven wat wel en niet getoond mag worden. Een onwerkbare kwaal van deze tijd om alles zo gedetailleerd in regels vast te leggen…

De kloof tussen de Angelsaksische wereld en het oude Europa inzake culturele tolerantie is blijkbaar bijzonder groot. Voor mij niet gelaten : Een jonge moeder die haar kind voedt vind ik van de mooiste beelden van de mens. Ik hoop dat het Vlaamse netlog iets verstandiger omspringt met klachten tegen dit soort foto’s.

Wikipedia

Geert Renckens, 27 december 2008

Wikipediaan wordt je op het ogenblik dat je voor ’t eerst een pagina van Wikipedia bezoekt.

Velen vragen zich af wie dat allemaal schrijft…Als je in Wikipedia niet vindt wat je zoekt, aarzel dan niet om zelf de kennis die je al hebt over het onderwerp, toe te voegen !

Een voorbeeldje : u maakt een studie en zoekt op “Brandglasraam“. Er blijkt geen artikel te bestaan in Wikipedia. Toch heeft u er al wat informatie over… Volgende pagina verschijnt :

Wikipedia, schermafdruk

Klik nu op de rode tekst “aanmaken”. U scrollt even naar beneden en kan uw beschrijving over brandglasraam ingeven. Wikipedia heeft veel (opmaak)mogelijkheden en optie’s voor de artikels, maar het mooie is dat je ook kan starten zonder al die dingen. Belangrijk is dat je bijdrage een encyclopedisch karakter heeft. Persoonlijke nota’s, commentaren, plagiaat etc. zijn uit den boze. Bronvermeldingen daarentegen worden juist zeer gewaardeerd.

Je hebt nu een “anonieme” bijdrage geleverd. De anonimiteit van Wikipedia is tot op het hoogste niveau erg omstreden, maar er zijn bijzonder veel waardevolle, anonieme bijdragen in wikipedia. Mijns inziens is die anonimiteit juist één van de pijlers van het succes van Wikipedia.

Mogelijk wordt de tekst die je ingaf al na enkele uren gecorrigeerd of aangevuld ! Er is hier een andere wikipediaan aan het werk. Laat je hierdoor niet afschrikken ! Wikipedia is in grote mate anoniem, maar door de zeer vele gebruikers is het zelfcontrolerende karakter erg hoog (maar niet feilloos !)

Je kan ook een deel van een bestaand artikel wijzigen of aanvullen : Bij artikels die verdeeld zijn in paragrafen zie je rechts steeds “Bewerk” staan. Klik hier voor correctie’s of aanvullingen maar wees voorzichtig met de aanwezige codes in de reeds bestaande tekst. Ze hebben allemaal een functie, maar dat leer je gaandeweg als wikipediaan.

Als je de smaak te pakken hebt, kan je een eigen gebruikerspagina aanmaken onder je eigen naam of onder een pseudoniem. Dat heeft vooral voordeel om na te trekken wat je allemaal schreef, je kan jezelf kort of uitgebreid voorstellen en het geeft een hoger aanzien bij andere wikipedianen.

Veel succes !

Kerstmis

Geert Renckens, 25 december 2008

Deze week gehoord op de radio : “De kerstverlichting van de huizen in onze wijk bevordert het samenhorigheidsgevoel”. Anderzijds opvallend : de mensen met het meeste tuin-kerstverlichting, zie je het minst in de kerstviering.

Ieder zijn feestdag !?

Geert Renckens, 22 december 2008

Er is nogal wat te doen omtrent de erkenning van het suikerfeest en het offerfeest. Wat zijn erkende feestdagen ?

Nieuwjaar is een feest bij het begin van het burgerlijk jaar. Julius Ceasar heeft dat zo vastgelegd. Dat is niet altijd en overal zo. Het kerkelijk jaar (christendom) begint 4 zondagen voor Kerstmis en bij veel oude europese volkeren was het begin van de lente het begin van het jaar. De duur van het jaar is gebaseerd op natuurverschijnselen en komt overeen met de omwenteling rond de zon en is met de vooruitgang van de wetenschap enkele keren bijgesteld. Bekend is ook het Chinese nieuwjaar dat in de lente valt en variabel is al naargelang van de stand van de maan. In het Christendom is het grote feest in de lente “vervangen” door Pasen met enkele aanverwante feesten (aswoensdag en carnaval, pinksteren,…)

In ons land zijn er een aantal dagen als wettelijke feestdag vastgelegd voor werknemers. Deze dagen zijn voornamelijk gebaseerd op de burgerlijke en christelijke feestdagen en herdenkingen en hebben tot doel het economische en maatschappelijke leven op elkaar af te stemmen.

Schoolvakantie’s zijn ongeveer logisch verdeeld over het schooljaar waarbij de terminologie vaak verwijst naar christelijke feesten (Kerstvakantie, Paasvakantie, …).

Feestdagen zijn divers en afhankelijk van groepen mensen : streken, religie’s, familie’s,… In de mijnstreek waar ik opgroeide werd St.-Barbara – de patroonheilige van de gevaarlijke beroepen – sterk gevierd. In mijn gezin zijn er ook feestdagen die niet door de overheid erkend zijn. We vieren ze niet allemaal, maar toch : verjaardagen, huwelijksverjaardagen, overlijdensherdenkingen, naamfeesten, … Van nog andere feesten kennen velen de oorsprong niet meer, maar die zijn dan commerciëeel zo sterk opgefokt dat iedereen ze toch wel kent : moeder/vader-dag, valentijn, haloween, …

Zijn “officiële feestdagen” nog wel van deze tijd ? Als een overheid een officiële feestdag erkent, moet ze daarmee ook een voldoende binding hebben. Met alle respect, maar ik geloof niet dat dat hier met de feestdagen uit de islam zo is. Evenzo kan je het “maatschappelijk belang” van sommige christelijke feestdagen (Pinksteren, O.L.V. Hemelvaart) in vraag stellen… Voor een “nationale feestdag” (onafhankelijkheidsdag, koning(s)(inne)dag, … ) is die binding met de overheid wel evident, maar als je met zo veel overheden zit als wij : de Vlaamse feestdag is op 11 juli, de Belgische op 21 juli, de Europese op 9 mei. Slechts één van deze 3 is bij ons erkend als verlofdag !

Voor feestdagen – in het bijzonder voor religieuze feestdagen in een land met 8 erkende godsdiensten – moeten we hierbij streven naar een samenleving met een beperkte regelgeving en een sterk respect voor de waarden van alle individuen en bevolkingsgroepen. Waarom zouden scholen met veel islam-kinderen niet zelf een verlofdag kunnen vastleggen die past in haar beleid en filosofie ? Of waarom kan er in sommige gevallen geen individuele regeling uitgewerkt worden ? Een klas waar een aziatisch kind thuisblijft kan net een interessante aanleiding zijn om een les te wijden aan het chinese jaar en kalender…

dossierkennis …

Geert Renckens, 19 december 2008

Van politieke commentaren en standpunten wil ik mij onthouden, maar Jo Vandeurzen heb ik vaak ontmoet in de tijd dat ik aktief was als leider van de Chiro. O.a. via de gemeentelijke jeugddienst engageerde hij zich voor de Genkse jeugd. Onze Chirogroep had in de 80-er jaren een ernstig tekort aan lokalen en dank zij steun van de gemeente Genk hebben we toen heel wat uitbreidingen kunnen realiseren. Enkele jaren later werden we geconfronteerd met onteigening van de kerkfabriekgronden waarop onze lokalen stonden t.v.v. bouwprojecten. Weerom dank zij steun van de gemeente, europese subsidies, giften uit verschillende hoeken en de inzet van de toenmalige leiding heeft onze chirogroep volledig nieuwe lokalen kunnen bouwen.  De goede dossierkennis van Jo Vandeurzen heeft ongetwijfeld bijgedragen tot dat project.

Chiro GEnk

Chirolokalen Genk Centrum (eigen foto)

Als het oorlog is …

Geert Renckens, 15 december 2008

(Mijn idee over oorlog is 15 jaar later wel wat bijgesteld, maar toch … )

Als het oorlog is ben je welkom
Na de oorlog ben je welkom
Wil je iets drinken
Er is nog wel wat te eten
Wees maar niet bang

Als het oorlog is mag je bij me zijn
Onze vader die in de hemelen zijt …
De vogels fluiten nog hun lied
’t Zijn mensen die oorlog voeren
Kom gerust binnen

Als het oorlog is, geloof het niet
Weldra zullen we samen zijn
Is je broer nog onderweg ?
Laat de radio nu maar uit
De zon schijnt weer

Geert, 10.05.1993

De kloof blijft …

Geert Renckens, 10 december 2008

Tot voor een 5-tal jaren terug las je regelmatig commentaren dat ICT-ers niets begrepen van het bedrijfsleven en de business. Vaak waren het technisch zeer bekwame “nerds”. Je kon ze absoluut niets over computers wijsmaken en ze hadden een behoorlijke theoretisch-technische achtergrond. Maar om een goede, bruikbare en zinvolle applicatie te realiseren… Dat was nog wel een ander paar mouwen.

Vandaag blijkt uit de commentaren dat steeds meer managers en bedrijfsleiders er eigenlijk niets van bakken wat betreft de informatisering van hun  onderneming… Ze kennen de ICT-terminologie onvoldoende, entousiast gestarte projecen lopen vaak op een sisser af, de draagkracht van nieuwe applicatie’s als sociale netwerken wordt onderschat, enz.

Informatisering is een relatief nieuw gegeven met enorme mogelijkheden. Onze hedendaagse samenleving spartelt nog steeds met de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatisering, digitale netwerken, het internet… Nieuwe terminologie is daarbij een onvermijdelijk maar noodzakelijk kwaad.  En het is niet altijd evident om hiermee juist om te gaan…

Zo gaan, na De Tijd, binnenkort weer een aantal vlaamse kranten digitaal met een electronische lezer (vanaf 11 december). De technologie is deels vergelijkbaar met de inmiddels bekende digitale fotokadertjes… Er wordt in de ontwikkeling en industrie reeds geruime tijd aan dergelijk producten gewerkt en een begrip als e-reader is in de informatica gemeengoed geworden. Maar zou u het begrepen hebben als ik begonnen was over de e-reader ? Nochtans kende je toch begrippen als e-mail en e-commerce …

Censuur

Geert Renckens, 7 december 2008

Een aantal Britse internet-providers heeft wikipedia vandaag op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat de meeste britten niet meer op wikipedia kunnen ! Reden : Internet Watch Foundation, een meldpunt tegen websites die illegaal materiaal aanbieden, besloot dat de cover van het album Virgin Killer (1976) van de Duitse rockband The Scorpions ontoelaatbaar is. Er staat een foto op van een jong naakt meisje waabij de gevoelige delen bedekt zijn door gebroken glas.

cover Virgin Killer

schermafdruk uit wikipedia van de cover van Virgin Killer

Bepaalde zaken horen gecensureerd te worden, maar dit beeld is een weergave van het imago van deze rockgroep en een tijdsbeeld uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. M.i. is het absoluut niet aanstootgevend in een encyclopedisch werk.

Als je daar tegenover ziet wat amerikaanse televisieseries allemaal tonen tijdens kinderuren, als je het geweld en wapengebruik op computerspelletjes analyseert….

Angelsaksische landen en culturen doen me steeds vaker de haren rijzen over hun paranoïde omgang met sommige gevoelige onderwerpen, teksten, afbeeldingen, etc. In het hierboven beschreven geval is de aantijging de onaanvaardbare fotografie van kinderen die onderworpen zijn aan lustgedreven sexuele handelingen. Ik durf het woord zelf hier niet neerschrijven, want dan loop ik het risico om – zoals een collega-blogger – op de zwarte lijst te komen van ’s werelds grootste zoekmachine !

En dan betalen die rijke amerikanen hopen geld voor onze Rubens-en. Voor die naakte engeltjes hebben toch ook kinderen moeten poseren…

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.