Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Ieder zijn feestdag !?

Er is nogal wat te doen omtrent de erkenning van het suikerfeest en het offerfeest. Wat zijn erkende feestdagen ?

Nieuwjaar is een feest bij het begin van het burgerlijk jaar. Julius Ceasar heeft dat zo vastgelegd. Dat is niet altijd en overal zo. Het kerkelijk jaar (christendom) begint 4 zondagen voor Kerstmis en bij veel oude europese volkeren was het begin van de lente het begin van het jaar. De duur van het jaar is gebaseerd op natuurverschijnselen en komt overeen met de omwenteling rond de zon en is met de vooruitgang van de wetenschap enkele keren bijgesteld. Bekend is ook het Chinese nieuwjaar dat in de lente valt en variabel is al naargelang van de stand van de maan. In het Christendom is het grote feest in de lente “vervangen” door Pasen met enkele aanverwante feesten (aswoensdag en carnaval, pinksteren,…)

In ons land zijn er een aantal dagen als wettelijke feestdag vastgelegd voor werknemers. Deze dagen zijn voornamelijk gebaseerd op de burgerlijke en christelijke feestdagen en herdenkingen en hebben tot doel het economische en maatschappelijke leven op elkaar af te stemmen.

Schoolvakantie’s zijn ongeveer logisch verdeeld over het schooljaar waarbij de terminologie vaak verwijst naar christelijke feesten (Kerstvakantie, Paasvakantie, …).

Feestdagen zijn divers en afhankelijk van groepen mensen : streken, religie’s, familie’s,… In de mijnstreek waar ik opgroeide werd St.-Barbara – de patroonheilige van de gevaarlijke beroepen – sterk gevierd. In mijn gezin zijn er ook feestdagen die niet door de overheid erkend zijn. We vieren ze niet allemaal, maar toch : verjaardagen, huwelijksverjaardagen, overlijdensherdenkingen, naamfeesten, … Van nog andere feesten kennen velen de oorsprong niet meer, maar die zijn dan commerciëeel zo sterk opgefokt dat iedereen ze toch wel kent : moeder/vader-dag, valentijn, haloween, …

Zijn “officiële feestdagen” nog wel van deze tijd ? Als een overheid een officiële feestdag erkent, moet ze daarmee ook een voldoende binding hebben. Met alle respect, maar ik geloof niet dat dat hier met de feestdagen uit de islam zo is. Evenzo kan je het “maatschappelijk belang” van sommige christelijke feestdagen (Pinksteren, O.L.V. Hemelvaart) in vraag stellen… Voor een “nationale feestdag” (onafhankelijkheidsdag, koning(s)(inne)dag, … ) is die binding met de overheid wel evident, maar als je met zo veel overheden zit als wij : de Vlaamse feestdag is op 11 juli, de Belgische op 21 juli, de Europese op 9 mei. Slechts één van deze 3 is bij ons erkend als verlofdag !

Voor feestdagen – in het bijzonder voor religieuze feestdagen in een land met 8 erkende godsdiensten – moeten we hierbij streven naar een samenleving met een beperkte regelgeving en een sterk respect voor de waarden van alle individuen en bevolkingsgroepen. Waarom zouden scholen met veel islam-kinderen niet zelf een verlofdag kunnen vastleggen die past in haar beleid en filosofie ? Of waarom kan er in sommige gevallen geen individuele regeling uitgewerkt worden ? Een klas waar een aziatisch kind thuisblijft kan net een interessante aanleiding zijn om een les te wijden aan het chinese jaar en kalender…

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.