Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Wikipedia

Wikipediaan wordt je op het ogenblik dat je voor ’t eerst een pagina van Wikipedia bezoekt.

Velen vragen zich af wie dat allemaal schrijft…Als je in Wikipedia niet vindt wat je zoekt, aarzel dan niet om zelf de kennis die je al hebt over het onderwerp, toe te voegen !

Een voorbeeldje : u maakt een studie en zoekt op “Brandglasraam“. Er blijkt geen artikel te bestaan in Wikipedia. Toch heeft u er al wat informatie over… Volgende pagina verschijnt :

Wikipedia, schermafdruk

Klik nu op de rode tekst “aanmaken”. U scrollt even naar beneden en kan uw beschrijving over brandglasraam ingeven. Wikipedia heeft veel (opmaak)mogelijkheden en optie’s voor de artikels, maar het mooie is dat je ook kan starten zonder al die dingen. Belangrijk is dat je bijdrage een encyclopedisch karakter heeft. Persoonlijke nota’s, commentaren, plagiaat etc. zijn uit den boze. Bronvermeldingen daarentegen worden juist zeer gewaardeerd.

Je hebt nu een “anonieme” bijdrage geleverd. De anonimiteit van Wikipedia is tot op het hoogste niveau erg omstreden, maar er zijn bijzonder veel waardevolle, anonieme bijdragen in wikipedia. Mijns inziens is die anonimiteit juist één van de pijlers van het succes van Wikipedia.

Mogelijk wordt de tekst die je ingaf al na enkele uren gecorrigeerd of aangevuld ! Er is hier een andere wikipediaan aan het werk. Laat je hierdoor niet afschrikken ! Wikipedia is in grote mate anoniem, maar door de zeer vele gebruikers is het zelfcontrolerende karakter erg hoog (maar niet feilloos !)

Je kan ook een deel van een bestaand artikel wijzigen of aanvullen : Bij artikels die verdeeld zijn in paragrafen zie je rechts steeds “Bewerk” staan. Klik hier voor correctie’s of aanvullingen maar wees voorzichtig met de aanwezige codes in de reeds bestaande tekst. Ze hebben allemaal een functie, maar dat leer je gaandeweg als wikipediaan.

Als je de smaak te pakken hebt, kan je een eigen gebruikerspagina aanmaken onder je eigen naam of onder een pseudoniem. Dat heeft vooral voordeel om na te trekken wat je allemaal schreef, je kan jezelf kort of uitgebreid voorstellen en het geeft een hoger aanzien bij andere wikipedianen.

Veel succes !

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.