Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Een huis is nooit af !

Geert Renckens, 15 maart 2009

Binnenkort is ze jarig en het ging er weer eens over : er is in ons huis vanalles nog niet in orde…
Het gaat altijd zo : jonge koppels (ver)bouwen vol entoesiasme een huis. Ze steken er hun hele geld in, lenen nog wat bij en al hun energie gaat er naartoe. Ze geven zich er helemaal voor. En dan verhuizen ze naar dat huis, waar nog zo veel werk aan is… Maar toch al net “bewoonbaar”.

De afwerkingsklusjes kunnen beginnen. Er gaan jaren overheen (bij ons toch !). Onze zoldertrap is zoiets dat mij ontzettend ergert : nog steeds niet in orde, zelfs gevaarlijk naar mijn mening. Als we het erover hebben aan tafel repliceert ze :
– Mij stoort dat niet, steek daar uw tijd toch niet in ! We zouden beter eerst laminaat op de slaapkamers leggen.

Ik vind dat geen goed idee, en maak haar dat voorzichtig duidelijk :
– We hebben nu toch al goedkope lino die best nog enkele jaren kan slijten. Mij stoort dát niet. Misschien kunnen we beter onze tijd in de zoldertrap steken…

Ze zwijgt… En glimlacht ! En nu weet ik nog niet wat ik voor haar verjaardag moet doen…

geboortedatum van het internet ?

Geert Renckens, 13 maart 2009

Vandaag meldde radio 1 (Nederland):  het internet bestaat 20 jaar [1]. Op 26 februari ll. meldde radio1 (België): .be bestaat 20 jaar [2]. In Nederland beschouwt men vaak de eerste overzeese email (tussen Nederland en Amerika) als het ontstaan van het internet in Europa [3], …

worldwideweb20

schermafdruk info.cern.ch/www20/

De titel “internet bestaat 20 jaar” is de waarheid geweld aandoen ! Interessant in dit verband is de geschiedenis van het internet (wikipedia). 20 jaar geleden werd aan het CERN (Zwitserland) het begrip WorldWideWeb (aanvankelijk aan elkaar vast geschreven en afgekort als www) geïntroduceerd. Dat was voor engelstaligen moeilijk uit te spreken (double U, double U, double U) en de Vlaamse medewerker Robert Cailliau waarschuwde hiervoor reeds vóór de publicatie. In de volgende jaren werd www (of kortweg web) en internet steeds vaker door elkaar gebruikt. Belangrijk aan het www is dat het, door platform-onafhankelijkheid, mogelijk wordt om netwerken met elkaar te verbinden met eenduidige adressering of naamgeving (url), open protocol-structuur (http) en dat de communicatie volgens een vastgelegde taal (html) verloopt. Deze 3 vormen de technische basis voor de realisatie van het wereldwijde netwerk.

Als we over het internet spreken kan het gebruikte netwerk-protocol een maatstaf van het ontstaan zijn. De eerste tekst voor het internet protocol werd vastgelegd en gepubliceerd door DARPA. Dat is een organisatie van de Amerikaanse Defensie die o.a. het ARPANET realiseerde in 1962. In Europa werd in 1987 beslist om het Europese deel van Usenet (een netwerk voor Unix-gebruikers) om te zetten naar IP (internet-protocol).

Wat me in de nederlandse radio-reportage opviel was dat het fenomeen internet naast enkele andere technologische revolutie’s werd gezet die niet van de minste zijn, nl. de stoommachine en de radio… Misschien wat hoog gegrepen, maar zouden we daar als medium voor informatieverspreiding ook de boekdrukkunst niet naast kunnen zetten ? Of als communicatiemiddel misschien zelfs de uitvinding van het schrift ? De eerste stoommachine kon toch ook niet gebouwd worden als het wiel niet was uitgevonden …

[1] In maart 1989 werkte Tim Barners Lee een voorstel uit voor informatiemanagement voor de universiteiten, verbonden met CERN. Dit werd herdacht op 13 maart 2009 aan het CERN ;

[2]  Pierre Verbaeten, professor aan het departement Computerwetenschappen van de KULeuven registreerde in 1989 de eerste domeinnaam in België. In 2000 werd de domeinregistratie overgedragen aan dns.be.

[3] De Nederlander Piet Beertema ontving op 17 november 1989 als eerste niet-Amerikaan een e-mail nadat het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam op het NSFnet werd aangesloten.

Verlies van Limburgs verleden …

Geert Renckens, 6 maart 2009

Vorige dinsdag rond 14:00 u. stortte in de Severinstraße in Keulen het stadsarchief in elkaar, allicht door een naburige bouwput voor de metro in aanleg. Gezien omvang en slachtoffers kwam dit uitgebreid aan bod op televisie en in de kranten met melding van de (gelukkig slechts) 3 dodelijke slachtoffers. Voorts natuurlijk spectaculaire beelden en aandacht voor het grote financiële verlies.

Het historisch belang van dit archief wordt niet of slechts zeer marginaal aangehaald. Nochtans behoort dit archief tot de belangrijksten van (West-)Europa.  Een verslag in Belang van Limburg maakt een bescheiden uitzondering. Keulen is sedert vele eeuwen als stad zeer belangrijk, had voor de invloedrijke katholieke kerk lang een centrumfunctie en heeft ook op het graafschap Loon / prinsbisdom Luik (waartoe het huidige Limburg van 980 tot 1795 behoorde) en omstreken een sterke invloed uitgeoefend. De belangrijke handelspaden tussen Keulen en Vlaanderen / Brabant liepen door het huidige Limburg en brachten economische welvaart en culturele uitwisseling. Bovendien was Keulen de belangrijkste universiteitsstad tot Leuven in 1425 werd opgericht.

Ook van veel Limburgse familie’s – zoals voor Van Straelen die in mijn eigen genealogiegegevens voorkomt – moet de verdere stamboom vaak in het Keulse archief opgezocht worden.

Ongetwijfeld bevatten de in totaal 27 km dikke archiefstukken die in dit gebouw bewaard werden veel geschriften en documenten die ons Limburgs verleden verder zouden kunnen ontsluiten.

We kunnen alleen maar hopen dat er bij deze instorting niet té veel van ons waardevol erfgoed verloren is gegaan !

ruimtelijke ordening en stedenbouw

Geert Renckens, 2 maart 2009

De oudere generatie’s uit Alken en omgeving zullen zich allicht de Monty herinneren. Aanvankelijk was het een bioscoop en later werd het een danstempel. De voorbije jaren stond de Monty leeg en werd het portaal door late stappers gebruikt als pishoekje. De Monty is nu echter afgebroken voor nieuwbouw. Hoe het precies komt weet ik niet, maar de Monty lag een stuk vooruitgeschoven ten opzichte van de aanliggende gebouwen. Je zou verwachten dat men dit met een volledige afbraak en nieuwbouw iets rationeler zou aanpakken. Niets daarvan.

Op de stoep gebouwd ...

Op de stoep gebouwd ...

De nieuwbouw staat nu ook voor een groot deel op de stoep. Ik kan me geen goede redenen voorstellen waarom er voor zulke bouwplannen een bouwvergunning verleend werd… Misschien om het pishoekje voor de late stappers te behouden… ’t Is in elk geval iets frisser gekleurd en beter verlicht …

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.