Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Verlies van Limburgs verleden …

Vorige dinsdag rond 14:00 u. stortte in de Severinstraße in Keulen het stadsarchief in elkaar, allicht door een naburige bouwput voor de metro in aanleg. Gezien omvang en slachtoffers kwam dit uitgebreid aan bod op televisie en in de kranten met melding van de (gelukkig slechts) 3 dodelijke slachtoffers. Voorts natuurlijk spectaculaire beelden en aandacht voor het grote financiële verlies.

Het historisch belang van dit archief wordt niet of slechts zeer marginaal aangehaald. Nochtans behoort dit archief tot de belangrijksten van (West-)Europa.  Een verslag in Belang van Limburg maakt een bescheiden uitzondering. Keulen is sedert vele eeuwen als stad zeer belangrijk, had voor de invloedrijke katholieke kerk lang een centrumfunctie en heeft ook op het graafschap Loon / prinsbisdom Luik (waartoe het huidige Limburg van 980 tot 1795 behoorde) en omstreken een sterke invloed uitgeoefend. De belangrijke handelspaden tussen Keulen en Vlaanderen / Brabant liepen door het huidige Limburg en brachten economische welvaart en culturele uitwisseling. Bovendien was Keulen de belangrijkste universiteitsstad tot Leuven in 1425 werd opgericht.

Ook van veel Limburgse familie’s – zoals voor Van Straelen die in mijn eigen genealogiegegevens voorkomt – moet de verdere stamboom vaak in het Keulse archief opgezocht worden.

Ongetwijfeld bevatten de in totaal 27 km dikke archiefstukken die in dit gebouw bewaard werden veel geschriften en documenten die ons Limburgs verleden verder zouden kunnen ontsluiten.

We kunnen alleen maar hopen dat er bij deze instorting niet té veel van ons waardevol erfgoed verloren is gegaan !

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.