Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

digi

Geert Renckens, 18 april 2009

Ik ben meertalig…

Mijn ouders leerden mij Nederlands spreken en een beetje Vlaams en Limburgs. Op school leerde ik Frans, Engels, Duits en een beetje Latijn. Talen interesseerde mij eigenlijk niet en ik koos voor techniek : electriciteit vond ik interessant en later electronica. Een goede keuze ? Ik kreeg in elk geval veel wiskunde en daar hoorde nog iets anders bij : logica… Logica is leren redeneren. Dat begint uiterst primitief : met ja en nee. Of licht en donker, of zijn en niet-zijn. Of 0 en I… Inderdaad ik moest opnieuw leren tellen… Zoals in de kleuterklas… Je kan het je misschien niet voorstellen, maar dat was aanvankelijk ontzettend moeilijk ! Want je kon slechts redeneren als ja en nee… Daarom kwamen er nog getalletjes bij, namelijk 00 en OI, I0 en II… Zo leerden we in de wiskunde het bestaan van de verschillende talstelsel… In ons dagelijks leven gebruiken wij doorgaans het 10-delig talstelsel omdat mensen meestal 10 vingers hebben…

Mijn school was een vooruitstrevende technische school : ik kreeg electronica van een priester die in de school zelf woonde. Ik keek erg op naar de man ! In zijn vrije tijd richtte hij de laboratoria van de school in en bereidde de lessen voor ons voor. Onze school was in Vlaanderen (of België, dat weet ik niet meer…) uitgekozen om te starten met lessen informatica in het middelbaar onderwijs. Wist ik wat informatica was … Het had iets met computers te maken en daar had ik al van gehoord : machines die berekeningen konden uitvoeren. Het zal gaan zoals in de liefde, want tijdens die lessen heb ik de smaak voor techniek écht te pakken gekregen… We leerden machines programmeren met nullen en enen, later met getalletjes van 1 tot 16. Een computer had een beeldscherm dat tekst kon weergeven en er hing een toetsenbord aan om teksten in te geven. We leerden die computers programmeren. Het werd ingewikkelder want je moest voor die dingen een programmeertaal leren : Basic, Pascal, Cobol, Fortran, C,… Ik heb ze niet allemaal geleerd, maar toch van de meesten iets… Veel van die programmeertalen zijn in onbruik geraakt, geëvalueerd of zelfs van naam veranderd !

Als u geïnteresseerd bent om mijn werk te vertalen : u vindt mijn electronisch adres wel op deze website !

Misschien nog een nadenkertje : op de lagere school mochten mijn ouders, samen met mij, voor mij een 2de taal kiezen, later koos ik zelf de derde …

Nog een noot voor mijn collega-code-puristen : Voor de logische getallen had ik graag het eerste romeinse cijfer gebruikt met schreef. Dat kan ik echter niet ingeven met (!) mijn toetsenbord. Wie kijkt er na of dit mogelijk is met UTF-16 ?

computer-crash…

Geert Renckens, 17 april 2009

Mijn persoonlijke computer is gecrasht. Waarschijnlijk total loss… Het configureren van een voorlopige PC in afwachting van een nieuwe heeft me – spijtig voor mij en deze blog – al ontzettend veel tijd gekost…

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.