Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

75 jaar Chiro – Feest mee !

Geert Renckens, 31 augustus 2009

Chiro stunt – Dans mee.

Hart van Vlaanderen

Geert Renckens, 10 augustus 2009

Met de huidige computerprogrammas is het eenvoudig om het geometrisch middelpunt van complexe oppervlakten te berekenen. Zelfs het berekenen van het middelpunt van 2 grillige oppervlakten samen, die meetkundig bepaald zijn tegenover elkaar is mogelijk… Of zelfs van een grillige oppervlakte waarin een andere grillige oppervlakte is uitgesneden….

In 1999 gaf de Leuvense professor Theodoor Van der Waeteren aan assistent Piessens de opdracht om samen met studenten het middelpunt van Vlaanderen te berekenen. Geen sinecure ! Eerste voorwaarde is dat de grenzen wiskundig beschreven zijn. Voor sommige omgevingen, zoals Baarle-Hertog is dat ronduit ingewikkeld.

Baarle-Nassau Baarle-Hertog

Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau (NL)

Voeren is een Belgische gemeente en vormt een gesloten figuur die tot het Vlaamse Gewest behoort, maar er niet aan raakt. En Brussel, geschiedkundig een Vlaamse stad en met het Vlaams Parlement binnen haar grenzen, behoort niet tot het Vlaamse Gewest, maar wél tot de Vlaamse Gemeenschap (overigens ook tot de Franstalige !) Brussel Hoofdstad is echter een afzonderlijk gewest in België.

Er zijn nog wel wat andere zaken waar rekening mee gehouden zou kunnen worden zoals de hoogteverschillen, maar aangezien Vlaanderen redelijk vlak is, is dat verwaarloosbaar. En dan zijn er natuurlijk sociale en culturele factoren zoals de bevolkingsspreiding, etc. Ook die worden hier buiten beschouwing gelaten.

De professor vond het middelpunt, ergens te midden van de velden van een boer in het dorpje Opdorp dat zich in de Oost-Vlaamse gemeente Buggenhout bevindt.

Interessant is volgend artikel van de plaatselijke heemkundige kring : “Het middelpunt van Vlaanderen, gezien door een Waalse bril”  van Christoph Deborsu

De boer op wiens erf het middelpunt van Vlaanderen bepaald werd wilde niet laten onteigenen. In de buurt werd een beeld geplaatst van een reuzevogelpikpijl in hard kunststof.

Middelpunt van Vlaanderen

Middelpunt van Vlaanderen

Blijft de vraag hoelang op deze plaats het middelpunt van Vlaanderen blijft… Bij de minste wijziging of nieuwe wetenschappelijke inzichten, zal het geografische middelpuntpunt verschuiven… Als Brussel wél in rekening gebracht wordt komt het punt dichter bij het centrum van Buggenhout te liggen.

Buggenhout is overigens een zeer mooie en rustige gemeente ! Een toevluchtsoord voor burgers uit de omliggende grootsteden die er komen verpozen, bezinnen, wandelen en fietsen. Het heeft ook iets met merkwaardige grenzen en grenspalen… Gelegen ten Oosten van de Schelde behoorde het vroeger bij Brabant (“Land van Grimbergen”) met een toegangspoort tot Vlaanderen. In die buurt ligt nu het drieprovinciënpunt (Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen), dicht bij het Middelpunt van Vlaanderen.

Buggenhout profileert zich voor haar bezoekers als “bosgemeente”. Zo groot is het bos wel niet meer, maar de legendarische geschiedenis van de mooie boskapel verduidelijkt veel. Jacoba van Heffene bouwde de kapel in 1504 op de plaats waar haar man, drossaard, na een dodelijk jachtongeval ter plaatse begraven werd. O.L.Vrouw van Smarten draagt een zwaard dat symbool staat voor de getroffenheid van het hart.

Vlaanderen_zwaard

Buggenhout, hart van Vlaanderen

Buggenhout is de meest centraal gelegen gemeente van Vlaanderen. Het bezit een relatieve rijkdom aan Vlaamse bossen en is gelegen in het uiterste hoekje van de huidige Vlaanderen-provincie’s. Toch hoort het daar historisch niet bij. Maar met de romantische legende van drossaard Jan De Ryke mag Buggenhout vandaag best “Hart van Vlaanderen” toevoegen op haar welkomstpanelen…

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.