Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Keizer Herman [english: President of Europe]

(foto : www.actu24.be)

(foto : www.actu24.be)

Het staat hem goed : keizer in alle bescheidenheid, geflankeerd door ervaren vazallen die hem de weg wijzen : het pad moet geëffend voor de opvolgers. Met 31 rond de tafel in de bib… Kernvraag : hoe gaan we verder met ons Rijk ?

Eén van de agenda-punten : Wie onderhoudt de contacten met de keizers van die andere stukjes Aarde : die van buur Rusland en de keizerrijken in het zuid-oosten, oude neef China en Japan, de koningin van England, …. En dan die opperhoofden van over ’t water : Wat is de macht van die 50 staatjes, die door een americo-afrikaan met moeilijke naam, bijeen gehouden worden ? En wie vertegenwoordigt het best de latinisten van dat deel van de wereld ?

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.