Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Gezien

Geert Renckens, 29 mei 2010

Ali Çaglar, christen-democraat, werd gezien op een bijeenkomst van de koepel van de “Grijze Wolven”, een extreemrechtse, Turks-nationalistische groepering.

Johan Sauwens, volksvertegenwoordiger, was enige tijd terug aanwezig op een bijeenkomst van het Sint Maartensfonds, een organisatie voor na-oorlogse hulp aan onze vlaamse jongens die streden tegen het oprukkende goddeloze communisme… Sauwens heeft het moeten bekopen met zijn ministerportefeuille …

Spreekbeurt met Prezi

Geert Renckens, 26 mei 2010

Power Point is in het bedrijfsleven stevig ingeburgerd. Iedereen die een beetje geschoold is, kan een presentatie bekijken en velen kunnen er zelf één maken. Vroeger gebruikte ik het ook regelmatig, maar wegens de steeds wijzigende uitgaves, waarbij vroegere versie’s niet ondersteund worden, betaal ik niet meer voor telkens een nieuwe licentie.

Zonder Power Point lukt ook aardig goed ! Er zijn andere programma’s die minstens even goed zijn, weinig inspanningen eisen, en waar je snel mee vertrokken bent. Tot mijn zoon zijn eerste spreekbeurt moest geven… De meeste klasgenootjes werken wél met Power Point en “iedereen kan het…” Bij ons thuis dus niet, want het programma is niet beschikbaar ! Het stimuleerde me om een origineel alternatief te zoeken.

Zo stootte ik op het hongaarse Prezi van Adam Somlai-Fischer en Peter Halacsy. Prezi is een concept om presentatie’s samen te stellen op het internet (in de “cloud”). Het heeft mijn zoon en mezelf wat extra moeite gekost om het te doorgronden, maar we zijn fier over het resultaat :

(Klik het grijze driehoekje om de spreekbeurt te starten, en dan telkens om naar een volgend beeld te gaan. Voor volledige schermweergave : ga naar “More”, vervolgens klikken op “Fullscreen”)

Chiro onder politietoezicht

Geert Renckens, 11 mei 2010

Het spel van Chiro Meulenberg staat onder politietoezicht… Vorige week kreeg een leider een baksteen in het gezicht van een groepje jongeren nadat hij tussenkwam toen één van de jongeren in de buurt een meisje bedreigde. Burgemeester Yzermans verscherpt nu het politietoezicht en belooft versnelde uitvoering van hekken rond de chirolokalen…

zie ook : weblog van Stijn Van Dingenen

Laat de kinderen tot mij komen

Geert Renckens, 2 mei 2010

Het scheppingsverhaal van Genesis zegt dat God de mens opdraagt om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Er is weinig bekend over hoe Jezus met seks omging en het is tot vandaag onduidelijk of hij kinderen had.

Jezus sprak over vruchtbaarheid : “Er zijn onhuwbaren die zo geboren zijn, onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn en onhuwbaren die zichzelf zo gemaakt hebben.” Met dat laatste duidt Hij op de vrijwillige onthouding en de maagdelijkheid om God beter te dienen [1]. In de context maakt Jezus nog meer voorbehoud : “Het kan nog anders zijn, maar op de moeilijkste vragen heeft alleen God een antwoord“.

Deze uitspraken kaderen in de berechtiging van een weduwe en gebeurden in aanwezigheid van verschillende roepingen (beroepen [2]) : een geletterde, een rechter, een geloofsgeleerde,… Ook volgelingen van Jezus waren erbij. Jezus verzocht om de kinderen die betrokken waren in de zaak, bij hem te brengen. Dat veroorzaakte behoorlijk wat opschudding. Toen ze er allen waren, raakte Jezus zowel de engelen als de bengels aan, met de woorden “wie niet wordt als deze kinderen, zal de hemel niet binnengaan“. Na dit gebeuren bleven Jezus’ volgelingen in hem geloven.

(vrij naar Lucas, hoofdstuk 18, 1-17)

[1] Celibaat is het zich (al of niet vrijwillig) onthouden van seks, waarbij onder seks verstaan wordt :  het lichamelijk samenkomen van een man en een vrouw met als doel zich voort te planten. Dat is naast “kindjes maken” ook de de morele plicht om ze met de beste zorgen op te voeden.

[2] “roepen” betekent voor de kerk het zich geroepen voelen om God en de mensheid te dienen, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Roepingen komen voor bij mannen en vrouwen en zijn zeer persoonlijk. Ze moeten uit het diepste van de persoon zelf komen. Het woord “roeping” is verwant met “beroep” (in de zin van : ambt of vak) en daaronder wordt verstaan welke hoofdbezigheid iemand in zijn leven heeft.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.