Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Verpleegstersschool

Geert Renckens, 18 november 2010

Onlangs kregen we een folder in de brievenbus van Home nursing, een onderneming van enkele thuisverpleegkundigen. De folder was in keurig Nederlands, informatief en deskundig. Maar de naam van de samenwerking vind ik zo weinigzeggend. “Home nursing” is allicht Engels en dan betekent dat in het Nederlands : thuiszorg. Thuiszorg, zo’n mooi woord : kort en duidelijk.

gevel Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt

gevel Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt

Een vergelijkbare toestand vind je terug op de gevel van de voormalige “Provinciale School voor Vroedvrouwen”. Het gebouw aan de Guffenslaan te Hasselt dateert van 1912 en heeft toch wel enige cultuur-historische waarde. Later kreeg het als naam “Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt”. Als je vandaag voor het gebouw staat merk je dat het raam boven de hoofdingang, net onder het centrale fronton, verscholen zit achter een stalen geraamte met daarop in kleurrijk kunststof de tekst “HEALTHCARE”. De vroegere benamingen waren voor mij wel duidelijk, maar bij healthcare gok ik dat dit weer van het Engels gepikt is… Waarom gaat de provinciale school voor ons prachtige woord “gezondheidszorg” toch te leen gaat bij het Engels ? De plaatsing van het logo is helemaal niet mooi. Banken en Zakenkantoren springen heel wat ethischer om met de plaatsing van hun logo op historische gildenhuizen en handelspanden.

De vraag bij dit alles rijst wat er binnen die schoolmuren gebeurt. Hun website heeft ook een uitgebreid engels gedeelte. Voor de internationale studenten, veronderstel ik ? In het engelstalige gedeelte van de website staat geschreven (vrij vertaald) : “Door de recente industriële geschiedenis werd de regio een smeltkroes van diverse culturen, waar het ‘idee Europa’ al vele jaren een realiteit is“. Alleen het schrijven van deze zin getuigt al van onwetendheid omtrent de talentoestand in Europa waarin het Engels slechts een taal is tussen de andere grote Europese wereldtalen. Voor Hasselt is de geografisch nabijheid van Frans- en Duits-sprekende gebieden niet onbelangrijk.

schermafdruk www.phl.be

schermafdruk www.phl.be

De provinciale Hogeschool van Limburg moet mensen opleiden die in de eerste plaats onze eigen Limburgse bevolking dienen. Daarvoor moeten ze studenten werven die merendeels uit diezelfde bevolking komen. En die bevolking is inderdaad behoorlijk multi-cultureel, maar daarom zeker niet engelstalig ! We moeten blijven ijveren opdat inwijkelingen die zich hier langdurig of blijvend vestigen onze taal spreken, net zoals onze landgenoten in het buitenland de taal van de plaatselijk bevolking aldaar moet spreken.

Het is een grote vergissing te denken dat onze wereld naar het Engels als universele taal evolueert. De geschiedenis leert ons dat dit niet kan. Anderzijds zijn er wel steeds periodes geweest dat een bepaalde taal overheerste en gebruikt werd voor internationale contacten. Het Latijn tijdens de kerkelijke middeleeuwen is daar het bekendste voorbeeld van. Latijn werd gebruikt in wetenschappelijke, kerkelijke en artistieke middens waar grensoverschrijdende contacten veelvuldig voorkwamen. Het volk kende echter geen Latijn. Zij bleven steeds hun moedertaal spreken. Als grote gebieden wel door één taal overheerst werden gingen daar vaak grote oorlogen, waarbij soms ganse volkeren uitgemoord werden, aan vooraf. Noord-America (Engels en Frans) en Latijns America (Spaans en Portuguees) zijn daar voorbeelden van. Overigens geraakte het Nederlands tijdens de grote ontdekkingsreizen ook wereldwijd verspreid waardoor bvb. het Afrikaans zo nauw aanleunt bij onze taal.

Ik vraag me af hoeveel verpleegkundigen in Limburg Engels moeten kennen om later hun beroep uit te kunnen oefenen ? Stel je voor : een thuisverpleegster van het Wit-Gele Kruis die zich bij een bejaarde zorgbehoevende aanmeldt als : “Goeie dag, ik ben uw nieuwe home nurse”.

Brief van/aan een moeder

Geert Renckens, 15 november 2010

Iedereen met een email-adres krijgt wel eens van die verhalen doorgestuurd. Bij mij verdwijnen ze meestal snel in de prullenbak, maar dit vond ik met de actualiteit van vandaag toch treffend. Het is een brief van een Belgische moeder aan een Marokkaanse moeder, na het zien van het televisiejournaal. Mijn correspondente is een dame op leeftijd van bij ons. Ze bracht een groot deel van haar leven door als ontwikkelingswerkster in de Maghreb, en weet dus best wel wat van de culturele verschillen en gelijkenissen met onze regio’s.


Geachte mevrouw,

Ik zag uw hevig protest voor de tv-camera’s tegen de overplaatsing van uw zoon van de gevangenis in Aarlen naar de gevangenis van Leuven. Ik heb u horen klagen over de afstand die u nu scheidt van uw zoon en de moeilijkheden die u hebt met de verplaatsing om hem te gaan bezoeken. Ik zag ook al de berichtgeving in de media door journalisten en verslaggevers over andere moeders in dezelfde situatie, zij worden verdedigd door diverse organisaties voor de verdediging van de mensen-rechten, enzovoort.

Ik ben ook een moeder en ik begrijp uw protesten en uw ontevredenheid. Ik wil me aansluiten bij uw strijd omdat, zoals u zal zien, er ook een grote afstand is die mij scheidt van mijn zoon. Ik werk, maar verdien weinig en heb dezelfde financiële moeilijkheden om bij hem op bezoek te gaan. Met veel moeite geraak ik bij hem op zondag, want ik werk elke dag van de week, ook op zaterdag en ik heb ook nog andere familiale verplichtingen met mijn andere kinderen.

Mocht u het nog niet hebben begrepen, ik ben de moeder van de jongen die door uw zoon gruwelijk werd vermoord in het benzinestation waar hij ‘s nachts werkte om zijn studies te kunnen betalen en zijn familie te helpen. Ik ga hem volgende zondag bezoeken. Terwijl u uw zoon in uw armen neemt en een knuffel geeft, zal ik enkele bloemen leggen op zijn bescheiden graf op het stadskerkhof.

Oh, bijna vergeten, u kan gerust zijn, de staat houdt een gedeelte van mijn schamele salaris in om de nieuwe matras voor uw zoon te betalen, omdat hij de vorige twee verbrandde in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit voor de gruwelijke moord die hij pleegde.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.