Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Woordwolk

Geert Renckens, 29 januari 2011

Iemand stuurde me nog ’n leuke website door : wordle.net. Je kan er op basis van een tekst een woordwolk maken… Erg leuk om te ontdekken welke woorden je veel gebruikt in je teksten. Ik liet wordle eens los op deze blog :

wordle op mijn blog dd. 29/01/2011

wordle.net op mijn blog dd. 29/01/2011

spreekbeurt indianen met prezi

Geert Renckens, 11 januari 2011

Vorige jaar maakte onze oudste zoon zijn spreekbeurt raketten met prezi. Vandaag was onze 2de aan de beurt. Hij gaf een spreekbeurt over indianen :

Tekort aan ICT-personeel ?

Geert Renckens, 2 januari 2011

De federale overheid kampt met een tekort aan ICT-personeel schrijft Knack. Ik solliciteer al 2 jaar zeer regelmatig bij de verschillende overheden naar een ICT-functie. Vaak hoopgevend, maar tot heden toch zonder succes. Naar aanleiding van het artikel heb ik nog eens de verschillende federale overheidssites afgelopen. Het resultaaat is alles bijeen genomen teleurstellend : ik vond een 10-tal vacatures die echter zeer specifiek waren of niet binnen een redelijke afstand, waardoor ik er niet voor in aanmerking kom.

Als uitkeringsgerechtigde werd ik door de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) opgeroepen voor een verhoor. Ik moest bij de dienst “Dispo” zijn. Natuurlijk had ik een uitdruk mee van de stappen die ik het voorbije jaar ondernomen heb. Een lijst van 4 blzn. Toen de ambtenaar mij vroeg naar mijn sollicitatie’s antwoordde ik dat ik zeer geïnteresseerd was in het tekort van 1000 informatici bij de overheid. De plichtsbewuste ambtenaar wist niet waarover ik het had… De RVA is toch een dienst voor arbeidsbemiddeling, ook in eigen rangen, niet ? Hij trachtte me nog even naar Selor en verschillende departementen door te verwijzen, maar daarin was ik hem dus al voor geweest.

Ik heb dan toch maar mijn lijstje gepresenteerd en doorgenomen met de man. Hij werkt immers op de dienst “Dispo” (What’s in a name ?) en moet erover beslissen of ik voldoende inspanningen verrichtte waar dan uiteindelijk mijn uitkering van afhangt. De controlerende overheid, weet je wel ? Voor “arbeidsvoorziening” of -bemiddeling heb ik bij de RVA nog niet de juiste kanalen gevonden. Ik zou het anders goed kunnen gebruiken, want mijn sollicitaties bij verschillende overheden deden al meermaals mijn wenkbrauwen fronsen, maar die zaken acht ik (nog) niet vatbaar voor publicatie…

Het volledige rapport van Fedict : Fed-eView/A 2009

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.