Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

De kloof tussen Limburg

Geert Renckens, 8 september 2011

De Genkenaar Steven Strijckers vestigde zich 11 jaar geleden in Munstergeleen. Hij trouwde er met Lilian. Ondanks vele jaren ijveren, krijgt Steven de Nederlandse nationaliteit niet… John van Dijk gaat met het artikel Natie, taal en fout nationalisme dieper in op het bestaan van de nationale en culturele grenzen.

Dit gegeven is frappant. Uit mijn eigen stamboomonderzoek blijkt dat mijn voorouders, zowel langs vaders als langs moeders zijde, zich in de streek verplaatsten en huwden met elkaar. De grenzen tussen de beide Limburgen en Noord-Brabant, zoals wij die vandaag kennen, vormden geen enkele hindernis. Wie een beetje geschiedenis kent, weet dat de Limburgse eigenheid tussen de 2 provinciën, hechter is dan bvb. de culturele overeenkomsten tussen Limburg en Holland, of tussen Limburg en de andere Vlaamse provinices.

Strijckers is niet hoog geschoold. Hij slaagde niet in het Nederlandse inburgeringsexamen. Allicht is zijn taalkennis niet die van een “bachelor” of “master”, en zijn culturele bagage zal waarschijnlijk ook minder groot zijn. Maar is hij daarom geen van de onzen ?

Het roept ernstige vragen op bij het bestaan van onze staatsgrenzen en de nationaliteiten, die vooral in de 19de eeuw werden vastgelegd en een scheiding tussen de volkeren en culturen beoogde. In onze gemondialiseerde wereld moeten we opnieuw durven nadenken over deze grenzen en hun formele karakter. Cultuurgrenzen zijn vager en verschuiven maar zelden. Staatsgrenzen zijn veel minder bestendig dan cultuurgrenzen. Cultuurgrenzen zijn moeilijk formeel vast te leggen. Die uitdaging mogen we echter niet uit de weg gaan. Het kan niet dat onze deuren open staan voor de hele wereld, terwijl onze eigen buurman niet welkom is !

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.