Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Feest van Chrysotomos

Geert Renckens, 20 januari 2012

In de tweede helft van januari wordt in het laatste jaar van veel middelbare (secundaire) scholen het feest van Chrysostomos gevierd. Chrysostomos was een grieks redenaar en wordt gezien als de patroon van de studenten in de retorica (griekse welsprekendheid). Later breidde het feest zich uit naar alle laatste jaren van het middelbaar onderwijs.

Chrysostomos (mozaïk in Aya Sophia)

Chrysostomos (mozaïk in Aya Sophia)

Net zoals de meeste studentikoze gebeurtenissen heb je er voor- en tegenstanders van, gebeuren er prettige en minder prettige dingen ; sommige jaren is het amusant, anderen valt het tegen. Zelf heb ik Chrysostomos niet zo uitbundig gevierd, maar ik heb wel mooie herinneringen aan de viering op onze school toen ik 12 jaar was en in het eerste jaar zat…

Toen de schoolbel ’s morgens ging, moest iedereen in stilte op de speelpaats blijven. Door de schoolpoort kwam een stoet, voorafgegaan door enkele mannen in het zwart. Daarna paard met lijkkar : de paarden overdekt met zwarte doeken en op de kar een houten doodskist. Zeer traag en met het treurgezang kwam de kar tot in midden van de speelplaats. Daar werd ze dan door enkele mannen geopend… Chrysostomos, in wit gewaad, kwam recht en er werd hem zijn staf en boek aangereikt. Rechtstaande vanuit zijn kist, sprak hij ons, de leerlingen, met luide stem toe. Er was geen geluidsversterking en voor het begrip van de jongeren preekte hij deze keer in het Nedelands. Ondertussen was het (zeker voor de leerlingen van de hogere jaren) duidelijk : Chrysostomos was vandaag weer opgestaan uit zijn graf en ging zijn volgelingen toespreken. In redevoeringen was hij absoluut superieur. Het hele lerarenkorps kwam aan bod in zijn toespraak. Over elkeen wist hij wel een grappige anekdote te vertellen, kon hij uitleg geven bij zijn of haar bijnaam of kon er weer eens een publiek geheim verklapt worden. Chrysostomos kon het vertellen zonder iemand te kwetsen en toch grappig voor het hele publiek. Na ongeveer een half uur eindigde de toespraak en kwam de rouwstoet opnieuw in beweging : de mannen in ’t zwart verlieten de school met op de rouwkar de rechtstaande Chrysostomos. Ze gingen elders het feest verder te zetten…

rouwstoet

rouwstoet

Graag had ik geweten wie de acteur was die Chrysostomos speelde in het Sint-Jan Berchmansinstituut te Zonhoven tijdens het schooljaar 1974-1975. Hij heeft als redenaar een grote indruk op mij nagelaten…

Wikipedia vandaag zwart

Geert Renckens, 18 januari 2012

Jimmy Wales zette Wikipedia, waarvan hij de oprichter is, vandaag op zwart. Dat gebeurt als protest tegen SOPA en PIPA. SOPA is een Amerikaans wetsvoorstel dat piraterij op het internet wil tegengaan. PIPA is een Amerikaans wetsvoorstel ter bescherming van intellectuele eigendommen.

Eigenlijk komt het erop neer dat de openheid van het internet met deze wetten in gevaar komt. De USA willen meer greep krijgen op hetgeen er op het internet gebeurt, en dus ook meer greep op de informatiestromen die zich voordoen. Dat impliceert op zijn beurt dat de Amerikaanse overheid het medium ook beter zou kunnen inzetten als propagandamiddel.

Over openheid van informatie valt veel te zeggen. Ongetwijfeld heeft het internet nu reeds een enorme kennisrevolutie teweeg gebracht op wereldvlak. Ook inzake bestuur heeft het geleid tot meer openheid. SOPA en PIPA zijn instrumenten die gebruikt kunnen worden voor censuur.

De openheid van informatie op het internet eiste ook al veel slachtoffers. Denken we maar aan de vele auteurs- en licentierechten die mensen en organisaties mislopen, en aan de gevolgen van websites als wikileaks. Het inperken van de vrijheid op het internet is een niet te onderschatten achteruitgang van onze verworven kennis en de algemene verspreiding daarvan. Op termijn houdt dit gevaren in voor de stabiliteit tussen de volkeren en zelfs voor de wereldvrede. Uiteraard heeft een open internet ook gevaren, maar het is een betere uitdaging om mensen op een positieve wijze om te leren gaan met het medium, en malafide praktijken te bestraffen met bestaande wetgeving waarin de tekortkomingen moeten bijgeschaafd worden. Dat is een juistere weg dan de controle over te dragen aan een kleine groep mensen, in casu de president van Amerika. In deze context betreurde ik in het artikel .vlaanderen reeds dat Kofi Annan van de VN er niet in slaagde de macht over de domeinnamen op het internet te verwerven. Want uiteindelijk draait het er om wat je te zien krijgt als je een bepaald zoekterm of website intikt.

Wikipedia protesteert 18/01/2012

De Engelstalige Wikipedia is niet toegankelijk, de Nederlandstalige heeft een zwarte balk met een boodschap. Naast Wikipedia protesteren ook Mozilla, WordPress en andere grote internetspelers tegen deze gevaarlijke wetgeving. Google is met de waarschuwing “Please don’t censor the web!” op haar Engelstalige homepage terughoudender.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.