Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Wikipedia vandaag zwart

Jimmy Wales zette Wikipedia, waarvan hij de oprichter is, vandaag op zwart. Dat gebeurt als protest tegen SOPA en PIPA. SOPA is een Amerikaans wetsvoorstel dat piraterij op het internet wil tegengaan. PIPA is een Amerikaans wetsvoorstel ter bescherming van intellectuele eigendommen.

Eigenlijk komt het erop neer dat de openheid van het internet met deze wetten in gevaar komt. De USA willen meer greep krijgen op hetgeen er op het internet gebeurt, en dus ook meer greep op de informatiestromen die zich voordoen. Dat impliceert op zijn beurt dat de Amerikaanse overheid het medium ook beter zou kunnen inzetten als propagandamiddel.

Over openheid van informatie valt veel te zeggen. Ongetwijfeld heeft het internet nu reeds een enorme kennisrevolutie teweeg gebracht op wereldvlak. Ook inzake bestuur heeft het geleid tot meer openheid. SOPA en PIPA zijn instrumenten die gebruikt kunnen worden voor censuur.

De openheid van informatie op het internet eiste ook al veel slachtoffers. Denken we maar aan de vele auteurs- en licentierechten die mensen en organisaties mislopen, en aan de gevolgen van websites als wikileaks. Het inperken van de vrijheid op het internet is een niet te onderschatten achteruitgang van onze verworven kennis en de algemene verspreiding daarvan. Op termijn houdt dit gevaren in voor de stabiliteit tussen de volkeren en zelfs voor de wereldvrede. Uiteraard heeft een open internet ook gevaren, maar het is een betere uitdaging om mensen op een positieve wijze om te leren gaan met het medium, en malafide praktijken te bestraffen met bestaande wetgeving waarin de tekortkomingen moeten bijgeschaafd worden. Dat is een juistere weg dan de controle over te dragen aan een kleine groep mensen, in casu de president van Amerika. In deze context betreurde ik in het artikel .vlaanderen reeds dat Kofi Annan van de VN er niet in slaagde de macht over de domeinnamen op het internet te verwerven. Want uiteindelijk draait het er om wat je te zien krijgt als je een bepaald zoekterm of website intikt.

Wikipedia protesteert 18/01/2012

De Engelstalige Wikipedia is niet toegankelijk, de Nederlandstalige heeft een zwarte balk met een boodschap. Naast Wikipedia protesteren ook Mozilla, WordPress en andere grote internetspelers tegen deze gevaarlijke wetgeving. Google is met de waarschuwing “Please don’t censor the web!” op haar Engelstalige homepage terughoudender.

Reacties zijn gesloten.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.