Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Telegram

na 150 jaar uit dienst in belgie STOP
opvolger van rooksignalen, tam-tam, morse, semafoor STOP
voorloper van fax, teletekst, sms, email STOP
werking blijft interessant voor jonge techneuten STOP
vaarwel telegram STOP

Geef een reactie

Vul je naam en je email-adres in (een schuilnaam is toegelaten, maar het email-adres moet aan jou toebehoren). Schrijf een reactie. Captcha is een veiligheidscode die je moet overtikken. Klik "Verzend reactie" en je reactie wordt bewaard. Een reactie verschijnt slechts op de website nadat de webmaster het goedgekeurd heeft.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.