Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Over …

Deze blog wordt geschreven door Geert Renckens. Hij schrijft volledig onafhankelijk. De inkomsten van eventueel aanwezige advertentie’s worden gebruikt om de infastructuur-kosten voor deze blog te dekken.

Reactie’s : Deze blog heeft regelmatig last van spam-berichten ( = ongewenste reactie’s/commentaren) en daarom kan het zijn dat u niet bij de artikels kan reageren… Toch is het het beste dat u rechtstreeks bij het betrokken artikel uw reactie plaatst. Indien dit niet kán (de auteur schakelt deze mogelijkheid soms voor korte of langere tijd uit), of persoonlijk contact wenst, gelieve te mailen naar : contactATGeertRenckens.eu .Alle mails worden door Geert Renckens persoonlijk gelezen en behandeld.

Giften zijn welkom !
Als u de schrijver wil stimuleren om deze blog in stand te houden, kan u een vrij bedrag overmaken op rek. 610-0292540-79 (enkele België) met vermelding “GIFT. Schrijf meer over (…)“. De puntjes kan u vrij aanvullen.

Indien u wenst te adverteren op deze blog, gelieve eveneens contact op te nemen via hogerstaand emailadres.

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.