Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Bevrijding ?

Geert Renckens, 1 september 2004

Dezer dagen is er in veel Vlaamse gemeenten veel te doen omtrent “bevrijdingsfeesten“. Immers : het is 60 jaar geleden dat in onze streken (W. Europa) de duitse bezetter terug gedreven werd.
Nochtans zie ik de “bevrijding” niet echt als de inhoud van het woord…
Juni 1944 (D-day) en september voor onze streken, was het begin van het einde van “Wereld-oorlog 2″. Maar wat betekent eigenlijk “oorlog” ?
Als ik de levens van mijn voorouders en aanverwanten napluis ontdek ik schrikwekkend toestanden over verschillende mensen in mijn database !
Mijn grootoom E.H. Hendrik Nijs werd wegens “menslievende hulp aan een neergestorte engelse piloot“, door de duitsers opgepakt in 1942 en gedeporteerd… Tot lang na zijn dood (hij stierf waarschijnlijk in Mauthausen in 1944) hoorde men niets meer van hem. Een schoon-grootneef van mij, pater Jozef Raskin, werd wegens “vaderlandslievend verzet” onthoofd in Duitsland…. Mijn eigen grootvader, Karel Van Briel, werd wegens “diensten aan de bezetter” (voor hem nochtans een opdracht van de “overheid“, t.t.z. de intercommunale electriciteitsmaatschappij) gedurende 2 jaar opgesloten… Zijn vrouw, mijn grootmoeder heeft tijdens de bevrijding vele engelse soldaten onderdak gegeven… Na de oorlog werden zij als “zwarten” bestempeld…
Wat betekent die “oorlog” en die “bevrijding” dan eigenlijk … Ik ben ervan overtuigd dat alle aangehaalde verwanten in hun diepste geweten, goede mensen waren ! Bovendien gesterkt door een zuiver en diep geloof. Zonder oorlog waren hun levens ongetwijfeld anders verlopen. Ze hebben echter in hun overtuiging, en uit wellievendheid voor hun medemensen, verkeerde keuzes gemaakt… Ze hebben het met hun leven bekocht of zijn er mentaal zwaar gehavend uitgekomen.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

stam Lantmeeters & familie Baken

Geert Renckens, 29 juli 2004

Jan Lantmeeters is een leeftijdsgenoot van mij te Genk. In de lagere school (Broedersschool) zaten we verschillende studiejaren samen in de klas (ik heb er nog `n aantal mooie klasfoto´s van). Na de lagere school scheiden onze wegen zich tijdelijk, maar toen ik op 12-jarige leeftijd naar de Chiro ging vonden we elkaar daar terug. We zijn voor een groot deel samen opgegroeid, werden vrienden, vooral in de Chiro door samen jeugdleider te zijn. Hier ontdekten we ook onze gemeenschappelijke interesse voor het verleden van de Chiro-groep. Later werd Jan beroepsbrandweerman te Genk en zocht ook daar heel wat geschiedenis bijeen. In 2000 gaf hij samen met zijn tante Elsa Vandermeersch-Lantmeeters het boek “stam Lantmeeters” uit. Mijn ouders kochten het, maar het duurde – door te drukke andere aktiviteiten – tot voor kort eer dat ik het zelf ben beginnen lezen. Al na enkele minuten bladeren ontdekte ik een belangrijk gemeenschappelijk voorouderpaar te Hoeven/Lindel, Overpelt, nl. Gerardus (Gerrit) Baken (+ Overpelt 26/2/1636) x Overpelt 30/11/1602 Hilleke Van Den Hoevel (Knuysen) (+ Overpelt, 16/10/1658). Omdat dit ouderpaar deel uitmaakt van een kwartierherhaling in de kwartierstaat van mijn grootvader én van mijn grootmoeder is de verwantschap zelfs dubbel.
In het boek “stam Lantmeeters” is het interessante testament …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

genealogie Vanstraelen

Geert Renckens, 14 juli 2004

Gisteren kennis gemaakt met Martin Slootmaekers, een doorwinterde genealoog en sympatieke man. In onze kwartierstaat staan enkele Vanstraelen´s die ik ook op zijn, overigens zeer verzorgde, website Slootmaekers en Vanstraelen terugvond. Het was een hartelijke kennismaking, waarbij ik bijzonder geïnteresseerd was in zijn opzoekingen, die teruggaan tot in Straelen (nederlands Limburg) en Keulen rond 1100. Hij was op zijn beurt bijzonder geboeid door de originele opbouw van mijn website. We zaten snel op dezelfde golflengte !
Martin heeft de boeken “Slootmaekers” en “genealogie Vanstraelen” uitgegeven. Het laatste boek geeft een volledig overzicht van alle Vanstraelen´s die afstammen van Heinrick Vanstraelen, die zich in Alken vestigde rond 1500. Leuke anekdotes, lokale geschiedenis en allerhande genealogie-weetjes illustreren het geheel.

Ik zal de kwartierstaat van de gemeenschappelijke voorouders Joes Vanstraelen x Agnes Timmermans (x Alken 24/2/1683) overnemen in mijn gegevens, mét duidelijke verwijzing naar zijn uitgave. Hij heeft immers het opzoekingswerk gedaan, samen met verwant Valère Vanstraelen. We waren het er roerend over eens dat ontzettend veel stambomen op het internet klakkeloos gecopieerd (geplagieerd !) worden, zonder enige controle van de bronnen of toestemming van de auteurs ! Een toestand die veel genealogieën/stambomen ongeloofwaardig en onbetrouwbaar maken op het internet.

Jos x Ann

Geert Renckens, 2 juli 2004

Vandaag naar het huwelijksfeest van Jos en Ann geweest. Jullie zullen al wel gemerkt hebben dat ik áltijd familienamen en zo veel mogelijk geboortedatums en eventueel overlijdensdatums vermeld… Misschien vervelend om te lezen (vindt mijn vrouw toch ;-), maar zeer belangrijk om personen te kunnen traceren in de bevolkingsregisters en archieven én in mijn gegevensbank. Uiteindelijk is dit een genealogie-site ! Deze keer dus niet. Op de huwelijksaankondiging stond gewoon “Jos & Ann”. Tegenwoordig is de familienaam niet meer nodig. Ik weet het, ´t is cliché, maar toch : “in onzen tijd” werd een huwelijk aangekondigd als : “de Heer en Mevrouw Edgard en Flora Schreurs-Vos hebben de eer u aan te kondigen dat hun dochter … op … te … in het huwelijk zal treden met …, zoon van de Heer en Mevrouw …” Misschien inderdaad een beetje bombastisch… Maar je wist ten minste …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Pitje Patje : Jan Govaerts, autobiografie

Geert Renckens, 27 juni 2004

Jan Govaerts

Jan Govaerts

Een nazaat van Haubie Geladé (de molenbouwer uit Hongarije), een zekere Jan Govaerts (°2/5/1834,Ulbeek + 27/2/1910,St.-Truiden), heeft op het einde van zijn leven een uitgebreide autobiografie geschreven. Het werd door zijn zoon Emiel bij de “Drukkerij der abdij van Tongerlo” uitgegeven. Jan´s grootmoeder, Anna Catharina Geladé, kleindochter van Haubie Geladie, vertelde hem zeer veel verhalen over vroeger. Een Nonkel van Jan, nl. Peter Govaerts, was wever/naaier. Men noemde hem Pitje (van : Peter) Hij kocht de textielzaak Davignie in Hasselt op, en kreeg van zijn personeel nog …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

1670, Hongarije

Geert Renckens, 27 juni 2004

familiewapen Geladé

wapen van Hongarije

Vandaag ben ik bij de 87-jarige Jozef Geladé in Stevoort geweest : een kranige man die je zeker die leeftijd niet zou geven. Deze man heeft de stamboom van de Geladé´s grotendeels uitgepluisd.
De verste voorvader in dit geslacht is Haubie Geladie (mogelijk ook : Guladie) die ook in de kwartierstaat van mijn zonen 2 keer voorkomt.
Haubie is rond 1670 geboren in Changoe Tari in Hongarije. Hij was een zéér bekwaam vakman : smid en houtbewerker, en werd om die reden naar onze streken gehaald. Hij vestigde zich te Sint-Lambrechts-Herk en bouwde vele (water)molens in onze streken. In 3 huwelijken bracht hij 24 kinderen op de wereld, bijna allemaal mannen. Hij was 78 toen hij voor de 3de keer trouwde en kreeg toen nog 9 kinderen ! Haubie werd 89 jaar… Waarschijnlijk zijn alle …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Zijn Renckens´ rokers ?

Geert Renckens, 26 juni 2004

´k Zal maar met het moeilijkste beginnen : ikzelf bén een zware roker… Toen ik zo ´n 12 à 13 jaar was, in een sfeer van “´t Is geen man die niet roken kan…” en met 2 ouders die samen zo ´n 3 pakjes per dag verbruikten… Bovendien zat ik op een internaat waar roken heel normaal was : ´t Kon niet anders : ook ik moest “roker” worden…
Enfin, wat mij in mijn genealogisch opzoekingswerk opvalt : in het nageslacht van mijn grootouders, zowel langs vader´s als langs moeder´s zijde, waren er veel rokers. Niet alleen mijn grootouders, maar ook mijn nonkels en tantes, zeker ook mijn neven en nichten en ook hun …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

“Nijs-Eussen” : geklasseerd graf te Opitter

Geert Renckens, 23 mei 2004

grafzerk Nijs-Eussen

Nijs-Eussen, grafsteen

Mijn overgrootouders – telkens langs moeders zijde – waren Frans Hubert Juliaan Nijs (°Wilderen 19/07/1861 +Opitter 06/03/1937) en Anna Sybille Eussen (°Geleen 19/04/1860 +Opitter 08/05/1937).
Ze werden in een familiegraf begraven aan de kerk te Opitter (nu stad Bree). Ondertussen is de kerk van Opitter met haar omgeving beschermd (K.B. 21/9/1936 voor de kerk en K.B. 23/9/1997 voor kerktoren, kerkhof, kerkhofmuur en pastorie). Ook het graf van mijn overgrootouders ! Door een kleine herschikking werd hun grafsteen enkele 10-tallen meters verplaatst. Het is een mooie grafsteen, maar spijtig zijn de namen nog slechts zeer moeilijk leesbaar. Door de bescherming za

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

kwartierstaat van mijn kinderen

Geert Renckens, 14 mei 2004

Met de gegevens die ik de laatste weken gevonden heb is de kwartierstaat van mijn kinderen weer heel wat uitgebreid. Van hen zijn nu 931 rechtstreekse voorouders bekend. Dat begint bij 2 ouders, dan 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, 32 oudouders,… Als je ze allemaal samentelt kennen we er dus 931 !
Ik heb de eerste 11 generatie´s uitgedrukt : 16 bladen A3 met de korte zijde tegen elkaar gekleefd Dat geeft een document van bijna 7 m breed met in de hoogste generatie 1024 “kwartiernummers” ! Weliswaar een heel aantal lege gaten, maar in sommige takken gaat het soms …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Van Briel : kasteelpersoneel en dienaars

Geert Renckens, 12 mei 2004

Als je doorheen mijn genealogiebestand surft kom je in de takken van de Van Briel’s nogal wat beroepen tegen die in de sfeer van kasteelpersoneel zitten. Waarschijnlijk zaten deze familie’s generatie’s lang in deze “sector”. Enkele voorbeeldjes : mijn eigen overgrootvader, Pieter Jozeph Van Briel (° Helchteren, 4/3/1861 + Peer 10/8/1943) was tafeldienaar en hovenier te Eelen. Zijn echtgenote, Maria Elisabeth Coninx (°15/7/1863)was kokkin. Later werden zij handelaars in stoffen en nog later in electriciteitsartikelen (begin van de 20ste eeuw). Pieter Jozeph’s moeder, Maria Elisabeth Rutten (° Hechtel 3/5/1825 + Helchteren 5/2/1890) was een zogenaamd onecht kind (onbekende vader). Ze heeft dus de naam van haar moeder gekregen die werkzaam was als meid, vermoedelijk op het kasteel Ter Doolen te Helchteren. In die tijd was het standenverschil tussen de kasteelheren en het huispersoneel erg …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.