Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Oude postkaarten en foto’s

Geert Renckens, 1 mei 2008

Delcampe.be is een verzamelaarswebsite. Op cartes-postales.delcampe.be vind je een enorme verzameling van oude postkaarten die te koop worden aangeboden. Er staan er écht ontzettend veel op, ook van onze streken… Klik maar eens op de naam van je gemeente.

kerkhofmuur te Eksel

Geert Renckens, 15 oktober 2007

grafsteen Thijs-Renckens

kerkhofmuur te Eksel (eigen foto)

Vroeger werden in onze streken de overledenen bijna steeds begraven rond de kerk. Belangrijke mensen zelfs ín de kerk. Veel kerken in Limburg en Vlaanderen zijn omringd door een kerkhof. Tegenwoordig mag dat – om redenen van volksgezondheid, denk ik – niet meer. Veel van die kerkhoven zijn ondertussen ook opgeruimd en vervangen door nieuwe kerkhoven die meer voldoen aan de noden van deze tijd. Ook het kerkhof van Eksel is zo, ergens in het midden van de 20ste eeuw, opgeruimd. Zo kwam de Ekselse gemeente aan mijn grootmoeder vragen wat er met het graf van haar overleden zoon, Maurice Renckens (°08/08/1926 + 16/02/1936), moest gebeuren. Mijn grootmoeder hechtte weinig belang aan dit soort materiële herinneringen en het graf werd opgeruimd. Voor veel andere graven werd echter een muur voorzien naast de kerk met daarin een gedenksteen ter herinnering aan de overledenen. Eksel is de bakermat van mijn grootouders en toen ik daar vandaag was, heb ik langs de muur gewandeld om alle namen te lezen. Echt bekenden uit mijn stamboombestand kwam ik daar niet zo dadelijk tegen, alhoewel er toch heel wat familie moet tussen zitten. Behalve dan van een grootnonkel en -tante : Pieter Matheus Thijs (° 06/06/1867 + 14/02/1942) en Maria Catharina Renckens (° 15/05/1876 + 22/03/1935). Ze huwden te Eksel op 20/04/1902 en kregen 10 kinderen.

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Militaire dienst te Mechelen

Geert Renckens, 7 mei 2004

Ik werk momenteel bij Telenet, een jong telecombedrijf met haar kantoren in hypermoderne gebouwen te Mechelen. Voordat dit gebouw er werd gezet stond er de militaire kazerne “Baron Michel”. De afbraak van deze kazerne in 1996 was erg omstreden wegens de historische waarde.

kazerne Baron Michel te Mechelen

kazerne Baron Michel (ca. 1905)

kazerne Baron Michel te Mechelen

Telenet-kantoren (2004)

Van 1906 tot 1909 vervulde mijn grootvader en peter, Gerard Jozef Renckens zijn militaire dienst. Hij was gekazerneerd bij het “18de batterie à cheval te Mechelen”. Een beetje zoekwerk op het internet leert me dat er – zeker voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog – meerdere kazernes zijn geweest te Mechelen. Het is me niet duidelijk in welke kazerne mijn peter zijn militaire plicht heeft vervuld. Mogelijk op exact dezelfde plaats als waar ik nu werk ?

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

Erfgoeddag

Geert Renckens, 19 april 2004

Op 18 april 2004 bezochten we in het kader van de erfgoed dag in Alken het heemkundig museum “Zoe was Alleke”. Dit museum werd opgericht door Theo Cosemans, schoonbroer van mijn tante Madelein. Het museum is mooi en verzorgd, maar onze kinderen zijn er nog iets te jong voor.
Er was ook een voorstelling door Jaak Heeren van de geschiedkundige kring van Alken en van zijn genealogisch opzoekingswerk. Hij werkt met PRO-GEN, een genealogie-programma dat in Limburg erg veel wordt gebruikt en m.i. ook heel wat troeven heeft. De kennis …

Meer : genea.renckens.be (klik Actueel – Weblog)

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.