Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Anonimiteit op sociale media

Geert Renckens, 10 augustus 2019

Tegenwoordig ben ik docent informatica en met computers experimenteer ik al van in mijn studententijd. Na het doctoraat van professor Robert en zijn student Tim leerde ik het internet kennen (niet het technisch protocol, maar het www). Het internet was aanvankelijk absoluut sociaal, uiterst open en totaal onveilig. De gebruikers waren studenten die hun thesissen konden delen met andere universiteiten. Toen de “sociale media” hun intrede deden heb ik daar ook veel mee ge-experimenteerd. In die periode had ik een klein zwart papieren boekje. Daarin noteerde ik de wachtwoorden in combinatie met de website en gebruikersnaam. Toen ik bijna op de laatste bladzijde was, ben ik daarmee gestopt en onlangs keek ik er nog eens in… Ongeveer de laatste 30 blzn. (één account per blz.) zijn accounts bij sociale media, waarvan vaak meerdere accounts op dezelfde website. Op facebook bijvoorbeeld had ik er al 7. De laatste 2 staan nog online en gebruik ik wekelijks om te lezen, soms schrijven. Ook twitter is een wekelijks taakje voor mij.

Mijn accounts op sociale media zijn in hoge mate anoniem. Iedereen weet wel dat sociale media tot ernstige misdrijven kan lijden. Een typisch voorbeeld is een minderjarige die door pesten tot zelfmoord gedreven worden. Voor mij is dat gelukkig nooit gebeurd, maar ik heb ervaringen die in die categorie geplaatst moeten worden.

Vandaag is het mijn verjaardag. Via diverse media-kanalen (tante post, telefoon, sms, sociale media,…) kreeg ik mooie wensen. Bij deze wil ik alle mensen bedanken die er aan dachten, zelfs mijn goede “smoelenboek- en kwetter-vrienden”.

KR=10 ken ik bijzonder goed, maar spijtig niet zo voor volgende afzenders :
* Mies
* Sabien VDZ
* B-Artiek
* J. Natus
+32 – 489 – 56 60 97
+32 – 478 – 48 57 89

Linus Torvalds

Geert Renckens, 4 augustus 2019

Linus Torvalds (°Finland 1969) bouwde in zijn studententijd het enige grote industriële besturingssysteem (IBM/UNIX) na. IBM liet het oogluikend toe omdat hij student was. Tevens begon Linus hier rond wereldwijd de eerste software-community. Na enkele naamsveranderingen kennen we dit besturingssysteem vandaag als Linux of *NIX. Dat is een verwijzing naar Unix, Linux en varianten. De Linux-community die Linus startte, was pionier in “distributed revision control of source code” (versiecontrole). Ze gebruikte daarvoor Bitkeeper. Na problemen met reverse engineering en [meer] licenties ging in 2005 een belangrijk deel van de ontwikkelde code van de Linux-kernel verloren in Bitkeeper. Linus trok zich een aantal weken terug in een slotklooster om “git” (een zinspeling op “bit”) te ontwikkelen. Behalve via de andere kloosterlingen had hij absoluut geen contact met de buitenwereld. Veel programmeurs kennen vandaag ongetwijfeld Linux en github. Linus Torvalds is één van de belangrijkste nog levende genieën in de informatica en voor open-bron-code.

Telegram

Geert Renckens, 29 december 2017

na 150 jaar uit dienst in belgie STOP
opvolger van rooksignalen, tam-tam, morse, semafoor STOP
voorloper van fax, teletekst, sms, email STOP
werking blijft interessant voor jonge techneuten STOP
vaarwel telegram STOP

Lijst met Top-Levels

Geert Renckens, 15 juni 2012

In 2008 schreef ik reeds over de topleveldomeinen (zie .vlaanderen). Ondertussen waren er weer enkele belangrijke stappen in de verdere ontwikkeling van het internet : op 06/06/2012 wat het IPv6-dag en op woensdag 13 juni publiceerde het ICANN de aanvragen van de Top Levels. De lijst kan je terugvinden op haar website : Reveal Day 13 June 2012 – New gTLD Applied-For Strings.

Het is een lange lijst geworden met 1930 “namen”. “Teksten” eigenlijk, want de lijst bevat ook andere geschriften, zoals Russisch en Chinese tekens. Het .pdf-document zal voor de meeste gebruikers redelijk volledig weergegeven worden. De lijst zegt iets over de woorden en namen die wereldwijd als belangrijk beschouwd worden.

  o

 • In Nederland zijn er 18 aanvragen, 3 komen uit België,
 • o

 • Veel grote namen van multinationals, vooral uit de automotive (FORD, LANCIA, ADAC, …), maar ook bvb. PHILIPS en LEGO.
 • o

 • Beschermde namen : CHAMPAGNE en COLA staan er niet tussen, maar wél bvb. COLOGNE
 • o

 • Plaatsnamen (behalve de door de UNO erkende natie’s, want die hebben reeds 2-letterige tekst) : AMSTERDAM, VLAANDEREN, GENT, BRUSSELS, TAIPEI. FLANDRIA en FLANDERS staan er niet tussen…
 • o

 • Nederland vraagt POLITIE aan
 • o

 • Vanuit Turkije wordt ISLAM aangevraagd, vanuit de USA CHURCH en het Vaticaan vraagt CATHOLIC in 4 verschillende geschriften.
 • o

 • Populaire woorden en lettercombinaties : HOME, VIP, LOVE, BASKETBALL, WEB, PIZZA, APP,
 • o

 • Weinig aanvragen met een uitgesproken Europees karakter : EUROVISION, ARTE, CERN
 • o

 • Weeral veel teksten die als gekaapt kunnen vermoed worden (aangevraagd t.b.v. geldgewin) : ROMA, WIKI, KIM
 • o

 • Bedrijf met het meeste aanvragen is Google met o.a. SEARCH, LOL en BLOG
 • o

 • Een redelijk aantal teksten, zoals HOME en SEARCH werden meervoudig aangevraagd (goed voor de kassa van ICANN…)

Grensverleggende appels

Geert Renckens, 9 maart 2012

Apples

Apples

Het lijkt wel of Apple een aardbeving achter de rug heeft… Over de doden natuurlijk niets dan goeds : Steve Jobs verdient het om geëerd te worden. Toch zijn er vragen : heeft hij de wereld veranderd, of is de wereld ná zijn dood veranderd. Een antwoord geven op die laatste vraag is gewaagd, gezien hij pas in oktober overleed.

Mijn eerste les informatica kreeg ik op een TRS80. Onze school had nog niet veel computers, maar toch al zeker twee : de eerdergenoemde en een Apple. Voor onze eerste les moesten we beginnen op de TRS80 omdat wij technische scholing volgde. de TRS80 bestond uit meerdere delen : iets als een televisie (beeldscherm), iets als een typemachine (toetsenbord) en een “zwarte doos” (dé computer). Waarom we pas later op de Apple mochten werken, weet ik niet. Er stond er maar één, en waarschijnlijk was het de leraar zijn “persoonlijk” toestel. Wel opvallend : die Apple-computer was een witte doos, de dozen van de TRS80 waren allemaal zwart.

Zo’n 25 jaar later was ik in een Apple Center, een gebouwtje vol Apple-apparatuur. Er werkten een aantal mensen die ervoor zorgden dat de apparatuur bij de juiste man of vrouw geraakte. Ik was er voor een bespreking met een 3-tal mensen. Alles verliep vlot, maar toch werd het project door Pieter-Jan, de chef van het gezelschap, vroegtijdig stopgezet. Hij leek me – net als Jobs – een gedreven, visionair man. Maar ook keihard, en weinig geliefd bij zijn personeel.

Het internet is ontstaan door een aantal technologieën en vernieuwende ideeën samen te voegen. Eerst waren er de netwerken, toen de extra- en intra-netten. Daarna gingen al die netten internationaal : het internet was geboren. Alhoewel meerdere internetten mogelijk zouden zijn, wordt algemeen aanvaard dat er slechts één is, en dat niemand daarvan de eigenaar is. Zie ook :  .vlaanderen.

De jaren ’90 waren cruciaal voor de doorbraak van het wereldwijde web (= www of internet). Bill Gates, een generatiegenoot van Steve Jobs, verklaarde in die periode dat internet slechts een hype was, en dat zijn bedrijf (Microsoft) daar niet aan zou meedoen. Was Gates toen even visionair als Jobs ? Ik geloof niet dat het internet een hype is…. Wel bikkelharde werkelijkheid en “big business”.

Jobs is gestorven aan een slepende ziekte. Gelukkig heeft hij nog een 5-tal jaren gehad om zijn geliefde appeltje te vrijwaren… Ca. 1980 begon hij met zijn “witte doos”. Later maakte hij die zwart en vermenigvuldigde ze… Vandaag kent de hele wereld zijn iProducten. Overduidelijk is dat Jobs de grenzen van het menselijk kunnen verlegd heeft, maar of dat voor of na zijn dood was, zal de geschiedenis uitwijzen.

Facebook

Geert Renckens, 2 maart 2012

Het zal doorwinterde facebook-gebruikers nog niet zijn opgevallen, maar met de nieuwe tijdlijn en met het nieuwe archief deel je alles (= ook privéberichten), ben je verbonden met iedereen (= wereldwijd) en in je leven (= overal en voor altijd). Wat ze met de gegevens van de overledenen gaan doen is me nog niet duidelijk. Hangt er waarschijnlijk van af of ze naar de hemel of naar de hel gaan…

schermafdruk 02/03/2012

Wikipedia vandaag zwart

Geert Renckens, 18 januari 2012

Jimmy Wales zette Wikipedia, waarvan hij de oprichter is, vandaag op zwart. Dat gebeurt als protest tegen SOPA en PIPA. SOPA is een Amerikaans wetsvoorstel dat piraterij op het internet wil tegengaan. PIPA is een Amerikaans wetsvoorstel ter bescherming van intellectuele eigendommen.

Eigenlijk komt het erop neer dat de openheid van het internet met deze wetten in gevaar komt. De USA willen meer greep krijgen op hetgeen er op het internet gebeurt, en dus ook meer greep op de informatiestromen die zich voordoen. Dat impliceert op zijn beurt dat de Amerikaanse overheid het medium ook beter zou kunnen inzetten als propagandamiddel.

Over openheid van informatie valt veel te zeggen. Ongetwijfeld heeft het internet nu reeds een enorme kennisrevolutie teweeg gebracht op wereldvlak. Ook inzake bestuur heeft het geleid tot meer openheid. SOPA en PIPA zijn instrumenten die gebruikt kunnen worden voor censuur.

De openheid van informatie op het internet eiste ook al veel slachtoffers. Denken we maar aan de vele auteurs- en licentierechten die mensen en organisaties mislopen, en aan de gevolgen van websites als wikileaks. Het inperken van de vrijheid op het internet is een niet te onderschatten achteruitgang van onze verworven kennis en de algemene verspreiding daarvan. Op termijn houdt dit gevaren in voor de stabiliteit tussen de volkeren en zelfs voor de wereldvrede. Uiteraard heeft een open internet ook gevaren, maar het is een betere uitdaging om mensen op een positieve wijze om te leren gaan met het medium, en malafide praktijken te bestraffen met bestaande wetgeving waarin de tekortkomingen moeten bijgeschaafd worden. Dat is een juistere weg dan de controle over te dragen aan een kleine groep mensen, in casu de president van Amerika. In deze context betreurde ik in het artikel .vlaanderen reeds dat Kofi Annan van de VN er niet in slaagde de macht over de domeinnamen op het internet te verwerven. Want uiteindelijk draait het er om wat je te zien krijgt als je een bepaald zoekterm of website intikt.

Wikipedia protesteert 18/01/2012

De Engelstalige Wikipedia is niet toegankelijk, de Nederlandstalige heeft een zwarte balk met een boodschap. Naast Wikipedia protesteren ook Mozilla, WordPress en andere grote internetspelers tegen deze gevaarlijke wetgeving. Google is met de waarschuwing “Please don’t censor the web!” op haar Engelstalige homepage terughoudender.

Geen privé-profielen meer bij Google

Geert Renckens, 14 juli 2011

De meesten die regelmatig Google gebruiken hebben gemerkt dat er de laatste weken heel wat aan de zoekgigant veranderd is. Vooral de lay-out van de zoekmachine valt op. Het is slechts een voorbode van het nieuw product dat de zoekgigant lanceerde, nl. Google+. Hiermee wil Google de markt van de sociale netwerken betreden. De filosofie van Google is dat een sociaal netwerk maar goed werkt als bepaalde gegevens van iedereen openbaar zijn. Dus geen privé-profielen meer. Zij worden na 31 juli 2011 allemaal verwijderd.

Wie een privé-profiel heeft, kan zijn gegevens aanpassen en publiek maken. Veel profielen vermelden enkel naam en voornaam. Om het publiek te maken moet je je geslacht en geboortedatum toevoegen. Op dit moment kan je verder zonder foto, maar het valt te verwachten dat Google dat vroeg of laat ook zal eisen. Inzake de geboortedatum stelt Google wel dat die niet zichtbaar is. Vraag is natuurlijk wat Google zelf met die geboortedatum doet, en ook wat ze er in de toekomst mee zal doen. Het beschermen van onze kinderen is een nobele zaak, maar met leeftijdsgebonden advertenties ben ik niet gediend.

Voor gebruikers van Gmail die hun geslacht en geboortedatum niet ingevuld hebben, valt af te wachten wat met deze accounts gebeurt na 31 juli.

Je bent gezien !

Geert Renckens, 4 april 2011

Al jaren waarschuwen informatici voor de veelheid aan gegevens die worden bijgehouden van Jan Modaal, en de mogelijkheden die dat geeft om iemands handel en wandel na te trekken.
De duitse politicus Malte Spitz toont dit op schrikbarende wijze aan. Het artikel “Ultieme spion zit in je broekzak” op ZDNet geeft meer uitleg. De infografiek op Zeit Online verduidelijkt het geheel. U moet hier echt eens alle mogelijkheden uitproberen : het startknopje toont de film van de levenswandel van Malte . Op elke minuut van de dag kan je de details bekijken : zijn locatie, wanneer hij belde of SMS-de, welke tweets hij postte enz.

Al jaren waarschuwen informatici voor de veelheid aan gegevens die worden bijgehouden van Jan Modaal, en de mogelijkheden die dat geeft om iemands handel en wandel te na te trekken.
De duitse politicus Malte Spitz http://www.malte-spitz.de toont dit op schrikbarende wijze aan. Het artikel “Ultieme spion zit in je broekzak” op ZDNet geeft meer uitleg. De infografiek op Zeit Online verduidelijkt het geheel. U moet hier eens echt alle mogelijkheden uitproberen : het startknopje toont de film van de levenswandel van Malte . Op elke minuut van de dag kan je de details bekijken : zijn locatie, wanneer hij belde of SMS-de, welke tweets hij postte enz.

Woordwolk

Geert Renckens, 29 januari 2011

Iemand stuurde me nog ’n leuke website door : wordle.net. Je kan er op basis van een tekst een woordwolk maken… Erg leuk om te ontdekken welke woorden je veel gebruikt in je teksten. Ik liet wordle eens los op deze blog :

wordle op mijn blog dd. 29/01/2011

wordle.net op mijn blog dd. 29/01/2011

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.