Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

Leenwoorden door corona

Geert Renckens, 6 juli 2020

Sedert begin 2020 heerst wereldwijd de coronacrisis, een pandemie van het virus sars-cov-19. Sindsdien worden er van het Engels heel wat woorden geleend, terwijl we daar in het Nederlands een veel duidelijkere of mooiere variant voor hebben.

  • lock down : uitgaansverbod
  • social distancing : samenscholingsverbod
  • voucher : (tegoed)bon

Woorden lenen, terwijl we er zelf veel mooiere hebben… Spijtig toch ?

Nederlands in Amsterdam ?

Geert Renckens, 5 september 2015

Onlangs waren we op uitstap naar Amsterdam, een stad aan een stroom, historische hoofdstad, multicultureel en met prachtige grachten. Met het oog op een stadsplan begon onze wandeling aan het VVV-kantoor dat tegenwoordige Tourist Office Center heet. In zowat alle talen bleek een stadsplan beschikbaar, behalve in het Nederlands. Men vroeg er dan ook nog een kleine som voor. We hebben echter onze teleurstelling laten lijken, vriendelijk bedankt, en we zijn met ons meer dan 20 jaar oude plannetje (versleten maar wél nederlandstalig !) op stap gegaan.

In het straatbeeld van Amsterdam viel het ons ook echt wel op dat Amsterdam door en door aan het ver(sl)engelsen(*) is. Toen we in de namiddag een terras opzochten, werden we prompt in het Engels aangesproken. We wilden onze bestelling echter in het Nederlands doen, maar dat bleek niet mogelijk. Gelukkig zat ik op een stoel, want anders was mijn broek misschien wel afgezakt. Omdat algemeen wordt aangenomen dat Frans historisch de taal van de keuken is (zoals Nederlands dat o.a. voor de scheepvaart is) zou het me – zeker in Nederland – minder verbaasd en gestoord hebben als we op een deftig terras in het Frans werden aangsproken. Niet dus. We zijn opgestaan zonder iets te zeggen, want ze zouden ons toch niet verstaan… Gelukkig vonden we snel een evenwaardig terras waar men ons zeer beleefd en in keurig Nederlands bediende.

Het is erg spijtig dat Holland, ooit een wereldmacht en dominant met haar taal, zich zo laat meeslepen door de internationale stroming die de nieuwe lingua franca, deze keer het Engels, opdringt. Een stroming die vooral gedreven wordt door marketeers, mogelijk gemaakt door de veelheid van films in het Engels en geschraagd door de veelvuldige aanwezigheid ervan in de nieuwe media.

Het doet afbreuk aan de taal met nog steeds de meest uitgebreide woordenschat en aan het multiculturele karakter van de stad Amsterdam. De Nederlanders verloochenen daarmee schromelijk hun rijke, culturele en internationale verleden, vooral tijdens de Gouden Eeuwen van Antwerpen en de Nederlanden.

(*) slengels betekent zoiets als niet-geformaliseerd “Simplified English” in een voortschrijdende vorm. Het is een verkorting van “slordig Engels”

digi

Geert Renckens, 18 april 2009

Ik ben meertalig…

Mijn ouders leerden mij Nederlands spreken en een beetje Vlaams en Limburgs. Op school leerde ik Frans, Engels, Duits en een beetje Latijn. Talen interesseerde mij eigenlijk niet en ik koos voor techniek : electriciteit vond ik interessant en later electronica. Een goede keuze ? Ik kreeg in elk geval veel wiskunde en daar hoorde nog iets anders bij : logica… Logica is leren redeneren. Dat begint uiterst primitief : met ja en nee. Of licht en donker, of zijn en niet-zijn. Of 0 en I… Inderdaad ik moest opnieuw leren tellen… Zoals in de kleuterklas… Je kan het je misschien niet voorstellen, maar dat was aanvankelijk ontzettend moeilijk ! Want je kon slechts redeneren als ja en nee… Daarom kwamen er nog getalletjes bij, namelijk 00 en OI, I0 en II… Zo leerden we in de wiskunde het bestaan van de verschillende talstelsel… In ons dagelijks leven gebruiken wij doorgaans het 10-delig talstelsel omdat mensen meestal 10 vingers hebben…

Mijn school was een vooruitstrevende technische school : ik kreeg electronica van een priester die in de school zelf woonde. Ik keek erg op naar de man ! In zijn vrije tijd richtte hij de laboratoria van de school in en bereidde de lessen voor ons voor. Onze school was in Vlaanderen (of België, dat weet ik niet meer…) uitgekozen om te starten met lessen informatica in het middelbaar onderwijs. Wist ik wat informatica was … Het had iets met computers te maken en daar had ik al van gehoord : machines die berekeningen konden uitvoeren. Het zal gaan zoals in de liefde, want tijdens die lessen heb ik de smaak voor techniek écht te pakken gekregen… We leerden machines programmeren met nullen en enen, later met getalletjes van 1 tot 16. Een computer had een beeldscherm dat tekst kon weergeven en er hing een toetsenbord aan om teksten in te geven. We leerden die computers programmeren. Het werd ingewikkelder want je moest voor die dingen een programmeertaal leren : Basic, Pascal, Cobol, Fortran, C,… Ik heb ze niet allemaal geleerd, maar toch van de meesten iets… Veel van die programmeertalen zijn in onbruik geraakt, geëvalueerd of zelfs van naam veranderd !

Als u geïnteresseerd bent om mijn werk te vertalen : u vindt mijn electronisch adres wel op deze website !

Misschien nog een nadenkertje : op de lagere school mochten mijn ouders, samen met mij, voor mij een 2de taal kiezen, later koos ik zelf de derde …

Nog een noot voor mijn collega-code-puristen : Voor de logische getallen had ik graag het eerste romeinse cijfer gebruikt met schreef. Dat kan ik echter niet ingeven met (!) mijn toetsenbord. Wie kijkt er na of dit mogelijk is met UTF-16 ?

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.